Hiểm họa chợ tự phát dưới dốc cầu ven các tuyến quốc lộ

Hiểm họa chợ tự phát dưới dốc cầu ven các tuyến quốc lộ

Thời gian qua, mặc dù các ngành chức năng trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc lập lại trật tự an toàn giao thông ở những điểm họp chợ tự phát ngay dốc cầu hoặc ven các tuyến quốc lộ nhưng tình trạng này vẫn chưa có chuyển biến. Chợ tự phát vẫn cứ tồn tại, gây mất an toàn giao thông.