Xem phiên bản di động
    

‘giải ngân’

Vĩnh Long: giải ngân 5 tỷ đồng giúp bà con dân tộc Khmer nghèo tạo đất sản xuất và chuyển đổi nghề

Vĩnh Long: giải ngân 5 tỷ đồng giúp bà con dân tộc Khmer nghèo tạo đất sản xuất và chuyển đổi nghề

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020, tỉnh Vĩnh Long được phân bổ 5 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào Khmer nghèo phát triển sản xuất.

Vĩnh Long tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn XDCB

Vĩnh Long tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn XDCB

Từ đầu năm đến nay, tiến độ giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long còn chậm, tỷ lệ giải ngân đạt rất thấp so với tổng nguồn vốn được phân bổ.

Thời sự 18h30 (14/02/2017)

Thời sự 18h30 (14/02/2017)

Bản tin trưa (29/10/2016)

Bản tin trưa (29/10/2016)

Bản tin trưa (26/9/2016)

Bản tin trưa (26/9/2016)

Ngân hàng Nhà nước không đồng ý gia hạn giải ngân gói 30.000 tỷ đồng

Ngân hàng Nhà nước không đồng ý gia hạn giải ngân gói 30.000 tỷ đồng

Với tốc độ giải ngân trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước xét thấy thời gian gia hạn tái cấp vốn tối đa đến 31/12/2016 là phù hợp. Các khoản giải ngân sau ngày 31/12/2016 sẽ được giải ngân từ nguồn vốn của ngân hàng thương mại và áp dụng lãi suất theo thỏa thuận giữa ngân hàng và khách hàng.

Bản tin trưa (08/9/2016)

Bản tin trưa (08/9/2016)

Thời sự 18h30 (17/7/2016)

Thời sự 18h30 (17/7/2016)

Thời sự 18h30 (07/7/2016)

Thời sự 18h30 (07/7/2016)

Thời sự 18h30 (05/7/2016)

Thời sự 18h30 (05/7/2016)
 
 
 
 
 
 
Liên kết