Xem phiên bản di động
    

‘dư nợ’

Bản tin trưa (14/6/2016)

Bản tin trưa (14/6/2016)

Bản tin trưa (03/5/2016)

Bản tin trưa (03/5/2016)

Bản tin trưa (18/4/2016)

Bản tin trưa (18/4/2016)

Bản tin trưa (02/03/2016)

Bản tin trưa (02/03/2016)

Bản tin trưa (26/02/2016)

Bản tin trưa (26/02/2016)

Vĩnh Long – Tổng dư nợ cho vay tăng 2,27% so với đầu năm

Vĩnh Long – Tổng dư nợ cho vay tăng 2,27% so với đầu năm

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước và dựa trên quan hệ cung cầu tiền tệ, từ đầu năm đến nay, các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã từng bước điều chỉnh giảm lãi suất cho vay nhằm thu hút khách hàng.

Tổng dư nợ cho vay năm 2013 tăng 7,83%

Tổng dư nợ cho vay năm 2013 tăng 7,83%

Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 9.500 tỷ đồng, chiếm 65,97% tổng dư nợ cho vay, tăng 5,79% và dư nợ cho vay trung, dài hạn đạt 4.900 tỷ đồng, tăng 12,04% so với năm trước.

 
 
 
 
 
 
Liên kết