LĐLĐ và Bưu điện triển khai chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn – người lao động

LĐLĐ và Bưu điện triển khai chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn – người lao động

Liên đoàn lao động tỉnh và Bưu điện tỉnh Vĩnh Long vừa triển khai kế hoạch phối hợp thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động tháng 6 và tháng 7 năm 2018.