Xem phiên bản di động
    

‘Đăng ký’

Bản tin trưa (12/11/2016)

Bản tin trưa (12/11/2016)

Bản tin trưa (31/10/2016)

Bản tin trưa (31/10/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 28/5/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 28/5/2016)

Thời sự 18h30 (01/4/2016)

Thời sự 18h30 (01/4/2016)

Solo cùng Bolero 2015 – Đăng ký (Trailer)

Solo cùng Bolero 2015 – Đăng ký (Trailer)

Thời sự 11h (12/8/2014)

Thời sự 11h (12/8/2014)

Thái Lan: Các chính đảng bắt đầu đăng ký danh sách tranh cử

Thái Lan: Các chính đảng bắt đầu đăng ký danh sách tranh cử

Hôm nay, các chính đảng ở Thái Lan đã bắt đầu đăng ký danh sách ứng viên tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến được tổ chức vào ngày 2/2/2014. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh hàng ngàn người biểu tình chống chính phủ bao vây lối vào địa điểm đăng ký tranh cử.

 
 
 
 
 
 
Liên kết