Xem phiên bản di động
    

‘đại đoàn kết’

Ngày hội phát huy tinh thần đoàn kết

Ngày hội phát huy tinh thần đoàn kết

Phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc của MTTQVN, những ngày này tại các ấp, khóm, khu, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long diễn ra nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống MTTQVN.

Thời sự 18h30 (18/11/2016)

Thời sự 18h30 (18/11/2016)

Bình Tân rộn ràng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Bình Tân rộn ràng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Tại huyện Bình Tân, từ ngày 12 đến ngày 15/11/2016, 11 xã trên địa bàn huyện tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân.

Thời sự 18h30 (16/11/2016)

Thời sự 18h30 (16/11/2016)

Thời sự 18h30 (13/11/2016)

Thời sự 18h30 (13/11/2016)

Thời sự 11h (22/11/2014)

Thời sự 11h (22/11/2014)

Thời sự 11h (11/11/2014)

Thời sự 11h (11/11/2014)

Thời sự 11h (16/9/2014)

Thời sự 11h (16/9/2014)

Thời sự 11h (20/8/2014)

Thời sự 11h (20/8/2014)

Hiệu quả từ cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

Hiệu quả từ cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

Nhằm góp phần hình thành nếp sống văn hóa từ thành thị đến nông thôn, những năm qua, UB MTTQ các cấp trong tỉnh Vĩnh Long đã tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân hiểu rõ mục đích ý nghĩa của cuộc “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Nếp sống văn minh nơi công cộng”.

 
 
 
 
 
 
Liên kết