Đồng Tháp Mười chủ động đón lũ

Đồng Tháp Mười chủ động đón lũ

Năm nay, lũ về sớm, vừa là tín hiệu lạc quan, song cũng đặt ra nhiều thách thức cho các tỉnh trong vùng, nhất là các tỉnh đầu nguồn như khu vực Đồng Tháp Mười và tứ giác Long Xuyên.