Xem phiên bản di động
    

‘dịch vụ công trực tuyến’

Vĩnh Long tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

Vĩnh Long tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

Theo Sở Nội vụ Vĩnh Long, toàn tỉnh hiện có 1.717 dịch vụ công trực tuyến, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính các cấp độ – trong đó có 341 dịch vụ công mức 3 và 4 .

Dịch vụ công trực tuyến hướng đến xây dựng chính quyền điện tử

Dịch vụ công trực tuyến hướng đến xây dựng chính quyền điện tử

TP.Vĩnh Long vừa khánh thành nhà làm việc và khai trương bộ phận tiếp nhận, trả kết quả theo mô hình một cửa liên thông hiện đại, thực hiện mô hình dịch vụ công trực tuyến đầu tiên của tỉnh. Mục đích nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp khi đến làm thủ tục hành chính.

 
 
 
 
 
 
Liên kết