Xem phiên bản di động
    

‘dịch tả heo châu Phi’

Nông nghiệp bền vững: Cảnh giác phòng chống dịch tả heo Châu Phi

Nông nghiệp bền vững: Cảnh giác phòng chống dịch tả heo Châu Phi

Chuyện hôm nay: Không chủ quan với dịch tả heo Châu Phi

Chuyện hôm nay: Không chủ quan với dịch tả heo Châu Phi

Chủ động phòng ngừa dịch tả heo châu Phi

Chủ động phòng ngừa dịch tả heo châu Phi

Tuy bệnh dịch tả heo châu Phi chưa xâm nhiễm vào Việt Nam nhưng nguy cơ xảy ra là rất cao. Trong lúc này, việc chủ động phòng chống dịch của cơ quan chức năng cũng như ý thức của các hộ chăn nuôi heo là vấn đề cấp thiết, tránh những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra.

 
 
 
 
 
 
Liên kết