Vĩnh Long đẩy mạnh xuất khẩu

Vĩnh Long đẩy mạnh xuất khẩu

Với việc triển khai nhiều giải pháp hữu hiệu thực hiện đề án “Nâng cao năng lực xuất khẩu của tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016-2020” đã được UBND tỉnh phê duyệt, nên từ đầu năm đến nay giá trị xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Vĩnh Long tăng trên 16% so với cùng kỳ năm trước.