Đoàn giám sát của Tỉnh ủy làm việc tại công ty Greenfeed – chi nhánh Vĩnh Long

Đoàn giám sát của Tỉnh ủy làm việc tại công ty Greenfeed – chi nhánh Vĩnh Long

Sáng 08/11/2018, Đoàn giám sát do ông Lê Quang Trung, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với công ty GreenFeed – Chi nhánh Vĩnh Long.