Xem phiên bản di động
    

‘chung cư xuống cấp’

Người đưa tin 24g – (11g ngày 06/9/2016)

Người đưa tin 24g – (11g ngày 06/9/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 12/7/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 12/7/2016)

Từ 2017 sẽ kiểm định các chung cư, biệt thự cũ nguy hiểm

Từ 2017 sẽ kiểm định các chung cư, biệt thự cũ nguy hiểm

Theo báo cáo từ Bộ Xây dựng, hiện nay số lượng nhà ở và các công trình công cộng, đặc biệt là nhà chung cư và biệt thự cũ ở cấp độ nguy hiểm trên cả nước đã lên đến con số hàng nghìn. Do vậy, từ năm 2017, Bộ Xây dựng sẽ tiến hành kiểm định toàn bộ các công trình cũ nguy hiểm tại các đô thị.

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 05/5/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 05/5/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 09/03/2016)

Người đưa tin 24g – (6g30 ngày 09/03/2016)
 
 
 
 
 
 
Liên kết