Xem phiên bản di động
    

‘cho vay’

Năm 2018, Vĩnh Long dự kiến bố trí 15 tỷ đồng từ ngân sách cho vay xuất khẩu lao động

Năm 2018, Vĩnh Long dự kiến bố trí 15 tỷ đồng từ ngân sách cho vay xuất khẩu lao động

Năm 2018, tỉnh Vĩnh Long dự kiến bố trí 15 tỷ đồng từ ngân sách để cho vay xuất khẩu lao động. Đây là chính sách đặc thù của tỉnh nhằm tạo điều kiện cho lao động có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế được đi lao động hợp tác nước ngoài.

Thời sự 18h30 (19/7/2016)

Thời sự 18h30 (19/7/2016)

Bản tin trưa (20/6/2016)

Bản tin trưa (20/6/2016)

Bản tin trưa (18/6/2016)

Bản tin trưa (18/6/2016)

Bản tin trưa (14/6/2016)

Bản tin trưa (14/6/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 07/06/2016)

Người đưa tin 24g (18g30 ngày 07/06/2016)

Bản tin trưa (03/5/2016)

Bản tin trưa (03/5/2016)

Bản tin trưa (18/4/2016)

Bản tin trưa (18/4/2016)

Bản tin trưa (26/02/2016)

Bản tin trưa (26/02/2016)

Thời sự 11h (21/11/2014)

Thời sự 11h (21/11/2014)
 
 
 
 
 
 
Liên kết