Xem phiên bản di động
    

‘Chỉ thị 06’

Đội kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 06 tại TP Vĩnh Long

Đội kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 06 tại TP Vĩnh Long

Đội kiểm tra liên ngành số 1 và số 2 Ban chỉ đạo 06 tỉnh Vĩnh Long vừa tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 06 của Tỉnh ủy về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Vĩnh Long.

UBND tỉnh Vĩnh Long tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh Vĩnh Long tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ

Chiều ngày 26/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn (2008 – 2018).

Đội kiểm tra liên ngành số 1 kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 06 của Tỉnh ủy tại Sở tư pháp, Sở tài chính

Đội kiểm tra liên ngành số 1 kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 06 của Tỉnh ủy tại Sở tư pháp, Sở tài chính

Sáng nay, Đội kiểm tra liên ngành số 1 của Ban chỉ đạo 06 tỉnh Vĩnh Long tiến hành kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 06 của Tỉnh ủy Vĩnh Long về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của Sở Tư pháp và Sở Tài chính.

TP Vĩnh Long chỉ đạo chấn chỉnh và thực hiện nghiêm Chỉ thị 06 của Tỉnh ủy

TP Vĩnh Long chỉ đạo chấn chỉnh và thực hiện nghiêm Chỉ thị 06 của Tỉnh ủy

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được lãnh đạo UBND thành phố Vĩnh Long đề ra …

Thực hiện Chỉ thị 06 của Tỉnh ủy mang lại nhiều hiệu quả tích cực

Thực hiện Chỉ thị 06 của Tỉnh ủy mang lại nhiều hiệu quả tích cực

Một trong những sự kiện nổi bật của Vĩnh Long trong năm 2016 là các cấp các ngành trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị 06 của Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thời sự 18h30 (27/10/2016)

Thời sự 18h30 (27/10/2016)

Bản tin trưa (11/6/2016)

Bản tin trưa (11/6/2016)
 
 
 
 
 
 
Liên kết