Xem phiên bản di động
    

‘Chánh Hội’

Xã Chánh Hội giảm nghèo bền vững

Xã Chánh Hội giảm nghèo bền vững

Giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân là một trong những mục tiêu trọng tâm của xã Chánh Hội, huyện Mang Thít sau khi đạt xã nông thôn mới. Nhờ vậy, 3 năm qua, chất lượng cuộc sống của người dân luôn có sự chuyển biến tích cực.Trong đó, nổi bật là địa phương đã có nhiều giải pháp hiệu quả để giảm nghèo bền vững.

Nông thôn ngày nay: Chánh Hội phát huy nội lực nâng chất nông thôn mới

Nông thôn ngày nay: Chánh Hội phát huy nội lực nâng chất nông thôn mới

Chánh Hội nâng chất nông thôn mới

Chánh Hội nâng chất nông thôn mới

Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2015, xã Chánh Hội, huyện Mang Thít tiếp tục tập trung nâng chất các tiêu chí đã đạt, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Chuyến xe nhân ái – Kỳ 264: xã Mỹ An và Chánh Hội, huyện Mang Thít

Chuyến xe nhân ái – Kỳ 264: xã Mỹ An và Chánh Hội, huyện Mang Thít

Thời sự 18h30 (01/12/2015)

Thời sự 18h30 (01/12/2015)

Đổi mới ở quê hương Chánh Hội anh hùng

Đổi mới ở quê hương Chánh Hội anh hùng

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, phát huy truyền thống xã anh hùng, Đảng bộ và nhân dân Chánh Hội luôn đoàn kết một lòng quyết tâm xây dựng lại quê hương ngày càng đổi mới.

Thời sự 18h30 (01/9/2015)

Thời sự 18h30 (01/9/2015)

Thời sự 18h30 (14/8/2015)

Thời sự 18h30 (14/8/2015)

Chánh Hội phấn đấu hoàn thành thêm 5 tiêu chí trong năm 2014

Chánh Hội phấn đấu hoàn thành thêm 5 tiêu chí trong năm 2014

Để hoàn thành 19 tiêu chí vào năm 2015, Đảng bộ và nhân dân xã Chánh Hội đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Riêng năm 2014, xã quyết tâm đạt thêm 5 tiêu chí gồm nhà ở, thủy lợi, điện, môi trường và hệ thống chính trị.

Thời sự 18h30 (13/06/2014)

Thời sự 18h30 (13/06/2014)
 
 
 
 
 
 
Liên kết