Chàng trai không tuổi

Chàng trai không tuổi

Chim lửa bất tử do Cửu Thiên Huyền Nữ biến hóa ra cứ 60 năm lại thay da đổi thịt, tắm lửa hồi sinh khiến nó có thể mãi trường sinh, một lần lén hạ phàm trãi nghiệm yêu hận tình thù đã lỡ mất thời gian tắm lửa hồi sinh khiến pháp lực mất hết, mắc kẹt lại nhân gian, lại để người phàm trần là Thái Ô Long nhìn thấy quá trình biến thành con chim trắng và bắt đem theo hắn ta khi đi coi mắt tiểu thư Minh Nguyệt nhà họ Vương. Nhờ Minh Nguyệt giải thoát phận chim lồng cá chậu nên luôn tìm cách trả ơn.