Xem phiên bản di động
    

‘cây màu xuống ruộng’

Lợi ích từ trồng màu trên đất ruộng

Lợi ích từ trồng màu trên đất ruộng

Trồng màu trên đất ruộng luân canh với lúa là một trong những nội dung quan trọng trong cơ cấu lại nông nghiệp, giúp nông dân tăng thu nhập, xoay vòng cải tạo đất và tạo ra nguồn nông sản đa dạng cung cấp cho thị trường.

Vũng Liêm đẩy mạnh đưa cây màu xuống ruộng

Vũng Liêm đẩy mạnh đưa cây màu xuống ruộng

Để đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng đa dạng hóa cây trồng vật nuôi, tăng thu nhập trên đơn vị diện tích đất canh tác, năm 2018, nông dân huyện Vũng Liêm tiếp tục đưa cây màu xuống ruộng.

Đưa cây màu xuống ruộng – bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp ở Vĩnh Long

Đưa cây màu xuống ruộng – bước đột phá  trong sản xuất nông nghiệp ở Vĩnh Long

Từ chỗ phần lớn đất ruộng độc canh cây lúa, đến nay tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thiện hệ thống thủy lợi, chuyển giao kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa cây màu luân canh trên đất ruộng.

Khuyến khích nông dân đưa cây màu xuống ruộng trong vụ Hè Thu

Khuyến khích nông dân đưa cây màu xuống ruộng trong vụ Hè Thu

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, hạn hán và xâm nhập mặn thường xảy ra trong vụ Hè Thu nên ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long vận động nông dân đưa cây màu xuống ruộng trên những diện tích trồng lúa kém hiệu quả để nâng cao thu nhập.

 
 
 
 
 
 
Liên kết