Xem phiên bản di động
    

‘cán bộ chủ chốt’

Chuyên đề Xây dựng Đảng: Cán Bộ Chủ Chốt Không Phải Người Địa Phương

Chuyên đề Xây dựng Đảng: Cán Bộ Chủ Chốt Không Phải Người Địa Phương

Tỉnh ủy Vĩnh Long thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 5, BCH TW Đảng khóa 12

Tỉnh ủy Vĩnh Long thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 5,  BCH TW Đảng khóa 12

Chiều nay, Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, BCHTW Đảng khóa 12. Đồng chí Trần Văn Rón, UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Thời sự 18h30 (18/10/2016)

Thời sự 18h30 (18/10/2016)

Thời sự 18h30 (22/9/2016)

Thời sự 18h30 (22/9/2016)

Bản tin trưa (22/9/2016)

Bản tin trưa (22/9/2016)

Thời sự 18h30 (27/6/2016)

Thời sự 18h30 (27/6/2016)

Thời sự 18h30 (15/6/2016)

Thời sự 18h30 (15/6/2016)

Bản tin trưa (15/6/2016)

Bản tin trưa (15/6/2016)

Thời sự 18h30 (14/6/2016)

Thời sự 18h30 (14/6/2016)

Bản tin trưa (14/6/2016)

Bản tin trưa (14/6/2016)
 
 
 
 
 
 
Liên kết