Xem phiên bản di động
    

‘Bản sắc anh hùng’

Bản sắc anh hùng

Bản sắc anh hùng

Hân Lâm Di được tôn làm đế vương của đế quốc Hàn Tống, bị Chu Nguyên Chương làm phản nên bỏ mạng sa trường. Trước khi chết ông trao lại cho 4 mãnh tướng dưới quyền là Đông Phương Thanh Mộc, Nam Cung Liệt, Tây Môn Nhược Thủy, Bắc Đường Mặc 4 miếng ngọc bội Phong – Hỏa – Lôi – Điện, khi hợp lại sẽ tạo thành chìa khóa mở cửa kho báu dưới lòng đất có cất giấu vàng bạc và thanh kiếm Tịch Ma theo tương truyền có được nó sẽ trở thành bá chủ thiên hạ.

Phim đặc sắc tháng 7/2015 – Phần 1

Phim đặc sắc tháng 7/2015 – Phần 1
 
 
 
 
 
 
Liên kết