Xem phiên bản di động
    

‘ban chấp hành trung ương Đảng’

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Khai mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sáng nay 25/12, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

Khai mạc Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12

Khai mạc Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, sáng nay 2/10, Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị .

Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII thảo luận về công tác cán bộ

Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII thảo luận về công tác cán bộ

Ngày 8/5, Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa XII bước sang ngày làm việc thứ 2, thảo luận về Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Thông báo Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Thông báo Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần này, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sáng 14/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc.

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành TW Đảng

Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành TW Đảng

Ngày 10/10, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bước sang ngày làm việc thứ hai.

Ngày làm việc đầu tiên Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng

Ngày làm việc đầu tiên Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc sáng 9/10/2016, tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, sáng 9/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

Thông báo Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Thông báo Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Chiều 7/7, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã hoàn thành Chương trình đề ra sau bốn ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Ban Chấp hành Trung ương đã ra Thông báo Hội nghị.

Hội nghị lần 3 Ban Chấp hành TW: Ghi phiếu giới thiệu nhân sự cấp cao

Hội nghị lần 3 Ban Chấp hành TW: Ghi phiếu giới thiệu nhân sự cấp cao

Chiều 7/7, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp phiên bế mạc tại Hội trường. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, điều hành Hội nghị.

 
 
 
 
 
 
Liên kết