Bảng giá quảng cáo

Đài Phát Thanh Truyền Hình Vĩnh Long
Địa chỉ: số 50, Đường Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 070.3822345 – Fax: 070. 3827194
Email : banbientap@thvl.vn
Website: http://www.thvl.vn

Liên hệ quảng cáo
Phòng Quảng Cáo – Dịch vụ
Điện thoại: 070.3834577
Email : quangcao@thvl.vn

 1. THVL1

Thông báo (Số 30-K1/2017) V/v Đơn giá quảng cáo "Người Hát Tình Ca 2017" trên kênh THVL1 áp dụng từ ngày 28/5/2017 

Thông báo (Số 29-K1/2017) V/v Đơn giá quảng cáo "Ca Sĩ Giấu Mặt – Mùa 3" trên kênh THVL1 áp dụng từ ngày 27/5/2017 

Thông báo (Số 28-K1/2017) V/v Đơn giá quảng cáo "Cười Xuyên Việt 2017" trên kênh THVL1 áp dụng từ ngày 26/5/2017 

Thông báo (Số 27-K1/2017) V/v Đơn giá quảng cáo "Sao Nối Ngôi 2017" trên kênh THVL1 áp dụng từ ngày 25/5/2017 

Thông báo (Số 26-K1/2017) V/v Đơn giá quảng cáo "Tiếu Lâm Tứ Trụ Nhí" trên kênh THVL1 áp dụng từ ngày 10/5/2017 

Thông báo (Số 25-K1/2017) V/v Đơn giá quảng cáo "Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí" trên kênh THVL1 áp dụng từ ngày 23/5/2017 

Thông báo (Số 24-K1/2017) V/v Đơn giá quảng cáo "Kịch cùng Bolero" trên kênh THVL1 áp dụng từ ngày 22/5/2017 

Thông báo (Số 23-K1/2017) V/v Điều chỉnh diễn giải mã giờ 1D5-3 và 1D5-4 trên kênh THVL1 thành "Hành Trình Văn Hóa Việt" áp dụng từ ngày 08/4/2017  

-  Thông báo (Số 22-K1/2017) V/v Điều chỉnh diễn giải mã giờ 1C17-1 và 1C19-1 trên kênh THVL1 áp dụng từ ngày 12/3/2017 đến 30/4/2017 

   - Thông báo (Số 20-K1/2017) V/v Điều chỉnh diễn ngày phát sóng "Phút thư giản" trên THVL1 áp dụng từ ngày 19/3/2017

 - Thông báo (Số 19-K1/2017) V/v Điều chỉnh diễn giải mã giờ 1B2 trên THVL1 áp dụng từ ngày 06/3/2017

   - Thông báo (Số 18-K1/2017) V/v Điều chỉnh khung "Chuyện Cảnh Giác" trên THVL1 áp dụng từ ngày 04/3/2017

   - Thông báo (Số 17-K1/2017) V/v Giá quảng cáo "Việt Nam Mến Yêu" trên THVL1 áp dụng từ ngày 18/3/2017 

   - Thông báo (Số 16-K1/2017) V/v Kết thúc chương trình "Chiếc Thìa Vàng" trên THVL1 áp dụng từ ngày 26/02/2017 

   - Thông báo (Số 15-K1/2017) V/v điều chỉnh giảm giá quảng cáo Phim 19h00 trên THVL1 áp dụng từ ngày 01/3/2017

   - Thông báo (Số 14-K1/2017) V/v tăng giá quảng cáo hết "Người đưa tin 24G" (sáng) trên kênh THVL1 áp dụng từ ngày 01/3/2017

   - Thông báo (Số 12-K1/2017) V/v Giá quảng cáo "Làng Hài Mở Hội Mừng Xuân" trên THVL1 áp dụng từ ngày 28/01/2017

   - Thông báo (Số 09-K1/2017) V/v Đơn giá quảng cáo "Ban Nhạc Quyền Năng" trên THVL1 áp dụng từ ngày 25/02/2017

   - Thông báo (Số 08-K1/2017) V/v Đơn giá quảng cáo "Ngôi Sao Phương Nam 2017" trên THVL1 áp dụng từ ngày 24/02/2017

   - Thông báo (Số 07-K1/2017) V/v Đơn giá quảng cáo "Hãy Nghe Tôi Hát – Mùa 2" trên THVL1 áp dụng từ ngày 23/02/2017   

   - Thông báo (Số 06-K1/2017) V/v Đơn giá quảng cáo "Cặp Đôi Hài Hước" trên THVL1 áp dụng từ ngày 08/02/2017

   - Thông báo (Số 05-K1/2017) V/v Đơn giá quảng cáo "Tài Tử Tranh Tài – Mùa 2" trên THVL1 áp dụng từ ngày 21/02/2017

   - Thông báo (Số 04-K1/2017) V/v Đơn giá quảng cáo "Tình Bolero Hoan Ca" trên THVL1 áp dụng từ ngày 20/02/2017

   - Thông báo (Số 03-K1/2017) V/v Điều chỉnh khung giờ 17h00 – 18h30 trên THVL1 áp dụng từ ngày 01/01/2017 

   - Thông báo (Số 02-K1/2017) về Đơn giá các chương trình khung 21h trên kênh THVL1

  –  Thông báo (Số 01-K1/2017) V/v Bảng giá quảng cáo THVL1 áp dụng ngày 01/01/2017

    - Quy định mức giảm giá và hoa hồng quảng cáo trên THVL1 áp dụng ngày 01/01/2017

2. THVL2

3. Phát thanh

   - Bảng giá quảng cáo – thông báo trên sóng phát thanh Vĩnh Long áp dụng ngày 20/02/2017

   - Bảng giá quảng cáo – thông báo trên sóng phát thanh Vĩnh Long áp dụng ngày 01/01/2017

   - Quy định mức giảm giá và hoa hồng quảng cáo trên sóng phát thanh Vĩnh Long áp dụng ngày 01/01/2017

4. Dịch vụ

   - Bảng giá dịch vụ năm 2017 (Làm phim, đưa tin, tuyên truyền, tiếp sóng…) áp dụng từ ngày 01/01/2017

   - Bảng giá chúc xuân năm 2017

5. Thông báo

    - Bảng giá thông báo kênh THVL1 áp dụng kể từ ngày 01/01/2017

    - Bảng giá thông báo kênh THVL2 áp dụng kể từ ngày 01/01/2017

6.Website

    - Bảng giá quảng cáo trên website THVL (www.thvl.vn) áp dụng từ ngày 01/01/2017