Danh sách ủng hộ Địa chỉ nhân đạo từ ngày 11/12/2017 đến 17/12/2017

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

17418

Giáo Viên Hưu

Khóm Nguyễn Thái Học, P1, TPVL

200,000

17419

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000

17420

Dì Năm Sơn

K1, P3, TPVL

100,000

17421

Bé Lâm Gia Hân

Trường tiểu học Hùng Vương, Lớp 5/3

50,000

17422

Chú Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

200,000

17423

Tiệm đồng Hồ Quãng Phát

P1, TPVL

100,000

17424

Ông Huỳnh Văn Nữa

Sửa chữa cầu đường 715

200,000

17425

Bé Huỳnh Tăng Triệu Yên

Trường Nguyễn Du

100,000

17426

Sáu Hòa

Tân Hội, TPVL

50,000

17427

Chị Lê Thị Mỹ Duyên

UBND xã Trường An

50,000

17428

Lê Thành Trắc

Tân Bình, Tân Hội

50,000

17429

Nguyễn Trung Điền

P5, TPVL

50,000

17430

Tâm Hồng

Lò heo quay Mỹ Thuận

100,000

17431

Phạm Thị Hường

Mỹ Phú, Tân Hội

50,000

17432

Nguyễn Thị Sáu

Mỹ Thuận, Tân Hội

50,000

17433

Trúc Vi, Quang Thái

Mỹ Thuận, Tân Hội

50,000

17434

Lâm Văn Phi

Côn Đảo

50,000

17435

Trần Kim Sáng

100 Mỹ Phú, Tân Lộc

50,000

17436

Sáu Mỹ

Mỹ Thuận, Tân Hội

50,000

17437

Cha Hoai, Con Kim Ngọc

Nhà Bè, TPHCM

200,000

17438

Baà Kim Ngân

TT Cái Nhum

100,000

17439

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000

17440

Nguyễn Ngọc Lan

P1, TPVL

100,000

17441

Hà Văn Thuận

P1, TPVL

100,000

17442

Hà Phước Vinh

P1, TPVL

100,000

17443

Nguyễn Thi Ngọc Bích

P1, TPVL

100,000

17444

Lý Minh Quân

P1, TPVL

100,000

17445

Lý Bảo Ngọc

P1, TPVL

100,000

17446

Nguyễn Tuấn Huy

P1, TPVL

100,000

17447

Nguyễn Huy Quân

P1, TPVL

100,000

17448

Nguyễn Thanh Ngọc

P1, TPVL

100,000

17449

Nguyễn Ngọc Minh Tú

P1, TPVL

100,000

17450

Gđ Phước Thanh

Võ Thị Sáu, p1, TPVL

200,000

17451

Nguyễn Minh Thắng

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

17452

Nguyễn Hà Trúc Chi

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

17453

Chiêm Hoàng Đạt

P8, TPVL

300,000

17454

Cô Xuyến ( cá kiểng 55)

Phạm Thái Bường, p4, TPVL

100,000

17455

Phú Quí, Vinh Sang, Đại Lợi
 Cát Tường

Cửa hàng ĐTDĐ Ánh Minh, P4, TPVL

100,000

17456

Bạn xem đài

P5, TPVL

200,000

17457

Giáo Viên Hưu

Mỹ An, Mang Thít

200,000

17458

Huỳnh Văn Tòng

P5, TPVL

50,000

17459

Cô Thảo

P1, TPVL

50,000

17460

Bà Út Anh, Tư Hòa

Tân Ngãi

150,000

17461

Cô Giang

P3, TPVL

200,000

17462

Trần Thanh Bình

Hiếu Hiệp, Hiếu Phụng, Vũng Liêm

100,000

17463

GĐ Bạn xem đài

Long Phước, Long Hồ

400,000

17464

Cô Ngọc

P4, TPVL

200,000

17465

Lê Thị Bích Thuận

P1, TPVL

200,000

17466

Lê Ngọc Nữ

P1, TPVL

400,000

17467

Khoa, Khôi, Khương

P4, TPVL

400,000

17468

Đổ Cao Cường

Australia

400,000

17469

Dì Hường

Trường An

100,000

17470

Dì Hai Vịt Quây Thuận Ký

P2, TPVL

100,000

17471

Nhà máy xay lúa Nguyễn Đức

Tân An Hội, Mang Thít

100,000 

17472

Ông Lê Hữu Điền

CT Hội Khuyến Học Tân Long Hội
 Mang Thít

50,000 

17473

Dương Văn Năng

Tân Long Hội, Mang Thít

50,000 

17474

Cửa hàng nội Thất Mai Trang

P4, TPVL

250,000

17475

Ông Hà Văn Rồng, bà Lê Thị Tiếng

P1, TPVL

50,000 

17476

Trang Anh + Nhật Anh

P2, TPVL

50,000 

17477

Nguyễn Thị Thanh Trúc

P3, TPVL

50,000 

17478

Nguyễn Thị Mỹ Vân

P9, TPVL

50,000 

17479

Dương Hoài Vũ

Ngân Hàng Agribank Vĩnh Long

100,000 

17480

Ông Trần Văn Bảy (bí thư)

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000 

17481

Ông Nguyễn Thanh Truyền

 

100,000 

17482

Baà Trần Thanh Xuân

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000 

17483

Đoàn Trường Duy

Hòa Thạnh, Tam Bình

80,000 

17484

Tám Bon

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

17485

Ông Nguyễn Văn Mười

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

17486

Ông Huỳnh Văn Nhiều

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

17487

Bà Nguyễn Kim Em

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

17488

Nguyễn Lữ

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

17489

Gđ Linh Phương

Hòa Thạnh, Tam Bình

100,000

17490

Ông Sáu Sĩ

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

17491

Bà Nguyễn Thị Kim Lệ

Hòa Thạnh, Tam Bình

100,000

17492

Cô Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Gv Tiểu Học Long An A, Long Hồ

50,000

17493

Cửa hàng nội thất Vĩnh Hồ

K1, Tt Long Hồ

100,000

17494

Phân Bón Ba Bê

Xuân Hiệp, Trà Ôn

500,000

17495

Lê Thị yến Nhi

Hồi Thạnh, Xuân Hiệp, Trà Ôn

50,000

17496

Hội từ thiện ấp Hiếu Tín

Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm

100,000

17497

VLXD Út Hóa

Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm

50,000

17498

Nhóm bạn xem đài

Hựu Thành, Trà Ôn

50,000

17499

Bà Nguyễn Thị Lùng

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000

17500

Cô Thủy

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000

17501

Trung (Hai kiểng)

Hựu Thành, Trà Ôn

10,000

17502

Mười Bi

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000

17503

Gọn (bán vải)

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000

17504

Luận (bán vải)

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000

17505

Cô Cẩm Mai

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000

17506

Bé Xuân Nghi

Vĩnh Long

20,000

17507

Chú Hiền Lương

TPHCM

20,000

17508

Trại hòm Trọng Nghĩa

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

17509

Điểm bán thịt bò Út Mập

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000 

17510

Điểm bán thịt bò Kiều

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000 

17511

Lò mổ bò Tư Y

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000 

17512

Nguyễn Phúc Thịnh

Tân Khánh, Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

17513

Tám Nha

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000

17514

Phòng Răng Việt Thanh

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

17515

Áo Cưới Quang Vinh

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

17516

Ông Đặng Văn Trực

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000

17517

Ông Đặng Văn Truyền

Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm

100,000

17518

Nguyễn Thị Chiêu

Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000

17519

Trần Thị Tô Pha

Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000

17520

Nguyễn Thị Bê

Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000

17521

Lê Thị Huế

Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000

17522

Nguyễn Thị Thu Ngân

Hồi Lộc, Xuân Hiệp, Trà Ôn

50,000

17523

Đồng Thị Thơ

Trươờng Đinh, Quới An, Vũng Liêm

50,000

17524

Trần Kim Thắm

Tân Bình, TPHCM

50,000

17525

VTNN Nam Ký

TT Vũng Liêm

50,000

17526

Nguyễn Thị Hồng Nga

Hiếu Kinh B, Hiếu Thành, Vũng Liêm

50,000

17527

Tiệm hột Thanh Danh

Chợ Long Hiệp, Long Hồ

100,000

17528

Cửa Hàng TĂGS Tuấn Thảo

Chợ Long Hiệp, Long Hồ

50,000

17529

Cửa hàng ĐTDĐ Thanh Phong

Chợ Long Hiệp, Long Hồ

50,000

17530

Cửa hàng ĐTDĐ Thuận An

K1, TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000

17531

Cô Út Nhỏ

Xăng Thuận Phát, Tân Long, Mang Thít

50,000

17532

Nguyễn Phước Thành

Tân Long, Mang Thít

50,000

17533

Bà Đoàn Thị Ánh

Tân Long, Mang Thít

100,000

17534

Hai cháu Hữu Tài + Thanh Xuân

bến phà Chánh An, Mang Thít

50,000

17535

Nguyễn Thị Ngọc Oanh

Phà Chánh An

50,000

17536

Bé Diễm Mi + Diễm Hương

bến phà Chánh An, Mang Thít

50,000

17537

Đại lý thuốc tây Hải

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

17538

Thủy – Dừng

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

17539

Trần Như Hiền

Phước Lộc A, Bình Phước, Mang Thít

100,000

17540

Cô Năm Kim

Chợ Long Hiệp, Long Hồ

50,000

17541

Cô Nguyễn Thị Nga

Chợ Long Hiệp, Long Hồ

50,000

17542

Ngô Văn Út

Long An, Long Hồ

50,000

17543

Trần Diễm Hương

bến phà Tân Quới Trung, Vũng Liêm

50,000

17544

VLXD Quốc Hội

Hòa Lộc, Tam Bình

50,000

17545

Niệm Phật Đường

Ngãi Thạnh, Hiếu Thuận, Vũng Liêm

200,000

17546

Trần Chí Thành, Diểu Hiển

Hiếu Thuận, Vũng Liêm

50,000

17547

Cô Chi

HT Mẩu giáo Ngãi Thạnh, Hiếu Thuận, Vunngx Liêm

50,000

17548

Thím Chín Nhơn

Hiếu Thuận, Vũng Liêm

50,000

17549

Dì Năm Quắn

Hiếu Nhơn, Vũng Liêm

50,000

17550

Nguyễn Thị Ly

Hiếu Nhơn, Vũng Liêm

50,000

17551

Pt Diệu Thiên

Hòa Bình, Trà Ôn

50,000

17552

Nguyễn Hà Ngọc Minh, Nguyễn Minh Khôi

 

50,000

17553

Thượng tọa Thích Phước Hùng

Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình

100,000

17554

Đại đức Thích Minh Đạt

Chùa Bửu An, Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

17555

Nguyễn Thiện Phương

Tân Lộc, Tam Bình

50,000

17556

Cô Năm

TT Long Hồ

200,000

17557

Nguyễn Thị Phan

Tân Lộc, Tam Bình

50,000

17558

Pt Diệu Tâm

Tân Lộc, Tam Bình

50,000

17559

Phaân Bón Út Mân

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000

17560

Nguyễn Thị Mỹ Thanh

USA

50,000

17561

Huỳnh Hồng Vi

Rạch Giá, Kiên Giang

50,000

17562

Tiệm Thanh Hồng

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

17563

DNTN Nguyễn Khiêm

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

17564

Ông Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

17565

Trạm Y Tế

Taân An Luông, Vũng Liêm

50,000

17566

Thanh Diễm + Diễm Nhi

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

17567

Tiệm vàng Thúy Hằng

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

17568

Tiệm vàng Mười Tạ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

17569

Bà Chín Năm Hưng

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

17570

Cô Thủy ( TAGS)

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

17571

Sơn + Thủy (giày dép)

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

17572

Hiếu ( trồng răng)

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

17573

Ông Đậu ( tài xế)

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

17574

Pt Diệu Hạnh ( vợ Ba Sơn)

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

17575

Cô Hà ( bán gạo)

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

17576

Tiệm uốn tóc Phương Quyên

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

17577

Huyỳnh Mai Ngân

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

17578

Bùi Anh Kiệt

Hs TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000

17579

Ngọc Hân + Nhật Hào

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

17580

Cô Năm Lạc

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

17581

Cô Chín  Tiến

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

17582

Hùng ( rửa xe)

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

17583

Tiệm thuốc tây Minh Thúy

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

17584

VLXD Phước Hùng

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

17585

Đaik lý vé số  Mười Hiệp

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

17586

Huyỳnh Kim Thoa

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

17587

Bé Nguyễn Thị Tuyết Nhi

Tân An Luông, Vũng Liêm

20,000 

17588

Bạn xem đài Ấp 7

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

17589

Bạn xem đài Ấp 8

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

17590

Cửa hàng Thú Y Mạnh Kha

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000 

17591

Bà Bùi Thị Dung

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

17592

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

17593

Bà Năm Hùng

Tân An Luông, Vũng Liêm

250,000

17594

Ông Bảy Du

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

17595

Cô Diễm Hoàng ( Gò Ân)

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

17596

Dương Xuân Hoàng

Tân An Luông, Vũng Liêm

30,000

17597

Trần Thị Âu

ấp 6, Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

17598

Trần Thị Đầy

Nước Xoáy, Tân an Luông, Vũng Liêm

50,000

17599

Câu lạc bộ Hưu Trí

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

17600

Nhà thuốc Bắc vạn Sanh Hòa

Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

17601

Ông Hai ( xe Thuận Phát)

Tân Long, Mang Thít

100,000

17602

Nhóm bạn xem đài

Nước Xoáy, Tân an Luông, Vũng Liêm

700,000

17603

Mợ Chín Cổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

17604

Lê Thị Hà Xuyên

Ấp 7, Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

17605

Nguyễn Hải Triều

Taân An Luông, Vũng Liêm

50,000

17606

Trần Văn Năm

ấp 5, Hòa Thạnh, Tam Bình

200,000

17607

Trần Thị Mỹ Châu

Ấp 2, Hòa Thạnh, Tam Bình

100,000

17608

Đaại đức Thích Tâm

Chùa An Phước, Mang Thít

100,000

17609

Bạn xem đài ( Công Phú Vinh)

Trung Thành Công, Vĩnh Long

100,000

17610

Sư Cô Như Hòa

Chùa Bảo Nguyên, Hòa Thạnh, Tam Bình

100,000

17611

Pt Diệu Quí

Chùa Bảo Nguyên, Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

17612

Pt Diệu Hương ( Gò Ân)

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

17613

Cô Loan ( Chị Diệu Hương)

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

17614

Nguyễn Văn Bé, Nguyễn Thị Thu

Tân Long Hội, Mang Thít

50,000

17615

Nhóm Thể Dục Sông Tiền

TPVL

90,000

17616

Võ Thị Hòa

K3, P2, TPVL

200,000

17617

Ông Bà Tư Hoàng Thành

P2, TPVL

200,000

17618

Bà Trần Thị Lệ

Phước Hậu, Long Hồ

500,000

17619

Gđ Bà Nguyễn Thị Tư

P3, TPVL

50,000

17620

Đoàn Thị Ngọc Tú

Nguyễn Thị Minh Khai, p1, TPVL

100,000

17621

Anh Trung

44 Lê Văn Tám, p1, TPVL

50,000

17622

Thiên Bình

Chùa Giác Thiên

100,000

17623

Giác Hạnh

Chùa Giác Thiên

50,000

17624

Ngọc Hiếu

Pt Chùa Phước Hậu, Sóc Trăng

500,000

17625

Lò Cớm Cửu Long

cái Bè, Tiền Giang

600,000

17626

Dương Tấn Đạt, Dương Tấn Phát

K4, P5, TPVL

400,000

17627

Chị Tư

K1, P3, TPVL

200,000

17628

Bạn xem đài số 307

K6, TT Long Hồ

200,000

17629

Ông Bà Nguyễn Quốc Phòng

P8, TPVL

100,000

17630

PT Chùa Phước sơn

Tường Lộc, Tam Bình

200,000

17631

Gđ Thầy Hiếu

TT Tam Bình

200,000

17632

Ông Bà Dân Nam

TT Tam Bình

100,000

17633

Trinh, Kim, Thuấn

Tt Tam Bình

100,000

17634

Phượng Anh

Tt Tam Bình

100,000

17635

Vũ Phong

Tt Tam Bình

100,000

17636

Cô Bé Tám

Tt Tam Bình

200,000

17637

Chú Mến ( tài xế xe Tam Bình)

Tt Tam Bình

100,000

17638

Cô Giáo Thảo

Trà Ôn

50,000

17639

Tiệm Sắt việt Hùng

Tt Tam Bình

50,000

17640

Tiệm kiếng bảy Chiến

Tt tam Bình

100,000

17641

Vựa cam Khánh Nhân

Tam Bình

100,000

17642

Huỳnh Liên

Tt tam Bình

100,000

17643

Cô Dung ( bến đò TT Tam Bình)

Tt tam Bình

100,000

17644

Võ Thị Tạo

Tam Bình

100,000

17645

Phú Khang, Bảo Ngọc

Nhơn Phú, Mang Thít

200,000

17646

Nguyễn Duy Khánh

Nhơn Phú, Mang Thít

50,000

17647

Trần Chí Hùng

Tam Bình

250,000

17648

Nhà – Khương

Bảo Hiểm

200,000

17649

Trương Văn Kiệp

Mỹ Đức tây, Cái Bè

100,000

17650

Cô Ánh Hồng

Mỹ Đức tây, Cái Bè

100,000

17651

Minh Nhật

Mỹ Đức tây, Cái Bè

100,000

17652

Thùy Mẫn

Mỹ Đức tây, Cái Bè

100,000

17653

Anh Thái

Mỹ Đức tây, Cái Bè

100,000

17654

Huỳnh Thị Cúc

Mỹ Đức tây, Cái Bè

100,000

17655

Cty TNHH Vĩnh Hưng

Mỹ Đức tây, Cái Bè

200,000

17656

Lê Thanh Tùng

Mỹ Lợi A, Cái Bè, Tiền Giang

100,000

17657

Chụp Hình – Shop Duy Công

Mỹ Lợi A, Cái Bè, Tiền Giang

50,000

17658

Nguyễn Văn Phượng

Mỹ Lợi A, Cái Bè, Tiền Giang

20,000

17659

Năng Độ

An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang

20,000

17660

Trần Văn An

An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang

50,000

17661

An Cát

An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang

20,000

17662

PT Diệu Quí

Chùa Bảo Nguyên, Hòa Thạnh, Tam BÌnh

50,000

17663

An Thủy

An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang

20,000

17664

Nguyễn Thị Năm

An Thái Đông, Cái Bè, Tiền Giang

20,000

17665

Vựa trái cây Tú Phương

Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang

50,000

17666

Ông Bữu Pháp

P5, TPVL

100,000

17667

Bạn xem đài

P5, TPVL

100,000

17668

Nhóm bạn xem đài

P5, TPVL

300,000

17669

Tổ nấu cơm từ thiện quãng trường TPVL

 

1,000,000

17670

Ngô Hồng Lạc

P3, TPVL

100,000

17671

Nguyễn Lê Kỳ Duyên

K4, P2, TPVL

100,000

17672

Nguyễn Thị Thanh Thảo

K4, P2, TPVL

100,000

17673

Nguyễn Lê Hoàng

K4, P2, TPVL

100,000

17674

Dang Thanh Vu

TPHCM

300,000

17675

Trung Hoang Long

 

500,000

17676

Bạn xem đài

 

300,000

17677

Phan Thị Tưa

Tân Bình, Bình Tân, Vĩnh Long

400,000

17678

Võ Thị Kiều

 

50,000

17679

Traần Ngọc  Quí, Phạm Thị Đào

Song Phú, Tam Bình

100,000

17680

Nguyễn Thị Ngọc Nga

TPHCM

200,000

17681

Lò Bánh Mì Tuấn Minh

Cái Nhum, Mang Thít

100,000

17682

Trương Văn Dũng

Bình Minh, Vũng Liêm

200,000

17683

Bạn trị sự Thành Đông

 

100,000

17684

Phan Văn Hùng

 

500,000

17685

Quỹ vì người nghèo tỉnh vĩnh long

 

3,000,000

17686

Ông Phạm Việt Hùng, Bà Lâm Thị Bé Ba

TPVL

200,000

17687

Phạm Quỳnh Như, Thùy Linh, Kim Ngân, Trường Huy, Thành Quí

 

250,000

17688

Đào Văn Muôn

Tân Long Hội, Mang Thít

500,000

17689

Nguyễn văn Kế

Chánh An, Mang Thít

500,000

17690

Cháu Thành Đạt

P8, TPVL

100,000

17691

Bé Kim Ngọc

P3, TPVL

50,000

17692

Vân Anh

Chợ Cua, P4, TPVL

30,000

17693

Bé Kim Ngân

Chợ Cua, P4, TPVL

20,000

17694

Bé Gia Hân, Gia Bách

Chợ Cua, P4, TPVL

40,000

17695

Thanh Phong, Tường Vân

Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, TPVL

100,000

17696

Cô Nga – CLB Yoga

P1, TPVL

50,000

17697

Nguyễn Ngọc Tú

TT Long Hồ

100,000

17698

Chị Huệ, Ngọc Huệ

Hàm Tân, Hàm Thuận

100,000

17699

Thanh Liêm, Lina, Yến

Hà Lan

100,000

17700

Nội thất Nguyễn Vịnh

P4, TPVL

100,000

17701

Cô Mai ( Nghĩ Hưu)

P1, TPVL

50,000

17702

Bác sĩ Triết

P4, TPVL

50,000

17703

Cô Nga

Thanh Đức, Long Hồ

50,000

17704

Bà Tư

Phật tử chùa Kỳ Viên

30,000

17705

Lê Thành Tân

Bưu điện Long Hồ

500,000

17706

Bạn xem đài

P2, TPVL

50,000

17707

Viên Thanh

Phật tử chùa Kỳ Viên

50,000

17708

Khắc Duy, Anh Thư

Phật tử chùa Kỳ Viên

50,000

17709

Tập thể Cali

 

100,000

17710

Thành Nam

P5, TPVL

50,000

17711

Bạn xem đài

Long Mỹ, Mang Thít

100,000

17712

Anh Phước

Ấp 2, Hòa Lộc, Tam Bình

200,000

17713

Nguyễn Thị Nhung

 Hậu Lộc, Tam Bình

100,000

17714

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Mỹ Phú, Mỹ Lộc, Tam Bình

50,000

17715

Bà Mười Nhẫn

Mỹ Thuận, Tân Hội

100,000

17716

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

100,000

17717

Nguyễn Tiến Đức

Mỹ Thuận, Tân Hội

100,000

17718

Trần Huỳnh Anh Thơ

Tân Quới, Bình Tân

100,000

17719

Bà Từ

P4, TPVL

300,000

17720

Trường Ngọc

P4, TPVL

100,000

17721

Đặng Thị Hai

P1, TPVL

200,000

17722

Bạn xem đài

Phước Hậu, Long Hồ

500,000

17723

Phúc Vinh, Anh Thư

Chợ Nhơn Phú, Mang Thít

100,000

17724

Tập thể tổ 8

Hung Đạo Vương, P1, TPVL

300,000

17725

Người Vĩnh Long

 

200,000

17726

Chị Tám

Vĩnh Long

200,000

17727

Anh Bình

Tân Hạnh, Long Hồ

100,000

17728

Ông bà Ba Đức

Chánh Hội, Mang Thít

500,000

17729

Chú Năm Tồn

Thanh Đức, Long Hồ

50,000

17730

Tuấn Phát

Long Hồ

100,000

17731

Bạn xem đài

ấp 4, An Trường, Càng Long, Trà Vinh

50,000

17732

Bạn xem đài

ấp 4, Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

17733

Trọng Tín

P4, TPVL

200,000

17734

Gia đình bà Chín Dư

73 Trần Văn Ơn, P1, TPVL

  5,000,000  

17735

DNTN TM Thanh Bình

170 Nguyễn Huệ, P8, TPVL

200,000

17736

DNTN Loan Thanh Bình

64/20 Phó Cơ Điều, P4, TPVL

350,000

17737

Nguyễn Thị Cai

Trường An

100,000

17738

Cô Sơn Nga

P8, TPVL

50,000

17739

Nguyễn Thị Thủy

P5, TPVL

1,000,000

17740

Khả Vy

P1, TPVL

50,000

17741

Bảo Ngọc, Thanh

P4, TPVL

50,000

17742

Chị Minh Thư

Đài PT-TH Vĩnh Long

100,000

17743

Tập thể CB-CNV

Đài PT-TH Vĩnh Long

1,000,000

17744

Nguyễn Thị Kiều Loan

54/13D Mậu Thân, P3, TPVL

100,000

17745

Chú Hai Xuân 0939236552

Long An, Long Hồ

200,000

17746

Hồng Phượng & Các con

TT Long Hồ

200,000

17747

Xuân Ngoan, Xuân Pha

Phú Thịnh, Tam Bình

600,000

17748

18 Nhà hảo tâm

Long Mỹ, Mang Thít

380,000

17749

Hồ Văn Cưng

K3, TT Long Hồ

200,000

17750

Bà Lâm Thị Ngó, Văn Trung Kiệt

P1, TPVL

200,000 

17751

Bé Lâm Minh Đan, Lê Cao Minh

P1, TPVL

200,000 

17752

Kim Hoàng, Bảo Bảo, Cà Na

P1, TPVL

100,000 

17753

Phùng Thị Thanh Huệ

TPHCM

100,000 

17754

Lê Thanh Sơn

K2, P3, TPVL

100,000 

17755

Cô Bình

Q1, TPHCM

1,000,000

17756

Ngô Minh Dương

 

150,000

17757

Văn Thị Anh Đào, Anh Cường Melboure

 

6,000,000

17758

Dolla

P2, TPVL

500,000

17759

Cô Sáu Tiếp

45A Nguyễn Văn Lâu, K1, P8, TPVL

200,000

17760

Cô Giang

TPHCM

100,000

17761

Võ Nguyễn Anh Minh

TPVL

100,000

17762

Bà Hai Tốt

Tân Quới , Tân Hòa

100,000

17763

Nguyễn Thị Hường (bán gạo)

chợ Cái Đôi

100,000

17764

Cô Oanh

Tân Quới, Tân Hòa

50,000

17765

Cô Nguyên

Tân Quới, Tân Hòa

50,000

17766

Nguyễn Thành Tú

 

100,000

17767

Nguyễn Thị Kim Vân

P2, TPVL

50,000

17768

Châu Huệ Linh

số 5 Mé Sông Chợ

50,000

17769

Diệu Lệ

Điện lực Bình Phú, TPHCM

100,000 

17770

Lê Đinh Gia Phát

P1, TPVL

200,000 

17771

Minh Thiện

TT Long Hồ

500,000

 

Các bài viết liên quan:

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb