Câu chuyện cuộc sống – Kỳ 17: Gửi rác lên tàu hỏa – Khi thói xấu dễ lây lan