Danh sách ủng hộ Địa chỉ nhân đạo từ ngày 20/11/2017 đến 26/11/2017

STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

16274

Nguyễn Thị Cai

 Trường An

100,000

16275

Giáo Viên Hưu

Khóm Nguyễn Thái Học, P1, TPVL

200,000

16276

Tập thể bạn xem đài

Chợ Vĩnh Long

50,000

16277

Dì Năm Sơn

K1, P2, TPVL

100,000

16278

Bé Lâm Gia Hân

Trường tiểu học Hùng Vương, Lớp 5/3

50,000

16279

Ông Bà Tư Hoàng Thành

P2, TPVL

200,000

16280

Chú Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

200,000

16281

Tiệm đồng Hồ Quãng Phát

P1, TPVL

100,000

16282

Chú Huỳnh Văn Tòng

P5, TPVL

50,000

16283

Ông Huỳnh Văn Nữa

Sửa chữa cầu đường 715

200,000

16284

Bé Huỳnh Tăng Triệu Yên

Trường Nguyễn Du

100,000

16285

Sáu Hòa

Tân Hội, TPVL

50,000

16286

Chị Lê Thị Mỹ Duyên

UBND xã Trường An

50,000

16287

Lê Thành Trắc

Tân Bình, Tân Hội

50,000

16288

Nguyễn Trung Điền

P5, TPVL

50,000

16289

Tâm Hồng

Lò heo quay Mỹ Thuận

100,000

16290

Phạm Thị Hường

Mỹ Phú, Tân Hội

50,000

16291

Nguyễn Thị Sáu

Mỹ Thuận, Tân Hội

50,000

16292

Trúc Vi, Quang Thái

Mỹ Thuận, Tân Hội

50,000

16293

Lâm Văn Phi

Côn Đảo

50,000

16294

Trần Kim Sáng

100 Mỹ Phú, Tân Lộc

50,000

16295

Sáu Mỹ

Mỹ Thuận, Tân Hội

50,000

16296

Phú Quí, Vinh Sang, Đại Lợi, Cát Tường

Cửa hàng ĐTDĐ Ánh Minh, P4, TPVL

100,000

16297

Cô Ánh

P8, TPVL

200,000

16298

Nguyệt Minh

P1, TPVL

100,000

16299

Bạn xem đài

P1, TPVL

100,000

16300

Ông Bửu Pháp

P5, TPVL

100,000

16301

Chú ba Vinh

Bình Phước, Mang Thít

200,000

16302

Dương Văn Ngợi

Phú Quới, Long Hồ

50,000

16303

Hồ Quang Huy, Quang Quang Nghi

26/15B Phạm Thái Bường, p4, TPVL

100,000

16304

Trần Minh Hùng

Trà Ôn

200,000

16305

Bạn xem đài

 

10,000

16306

Giàu, Kha, Khiêm

P1, TPVL

100,000

16307

Giàu, Kha, Khiêm

P1, TPVL

100,000

16308

Bà Mười Nhẫn

Mỹ Thuận, Tân Hội

100,000

16309

Bà Út Đởm

Tân Hưng, Tân Hòa

100,000

16310

Nguyễn Tiến Đức

Mỹ Thuận, Tân Hội

100,000

16311

Anh Trung

44 Lê Văn Tám, P1, TPVL

50,000

16312

Chị Am

Califormia

2,100,000

16313

Nguyễn Thị Hồng Vân

P5, TPVL

200,000

16314

Trần Thị yến Nhi

P1, TPVL

200,000

16315

Phúc Vinh, anh Thư

Chợ Nhơn Phú, Mang Thít

100,000

16316

Vân Anh, Huy Luân

P9, TPVL

100,000

16317

Trần Thu Hoa

P8, TPVL

50,000

16318

Trương Thị Tuyết Nhi

P8, TPVL

100,000

16319

Nhà máy xay lúa Nguyễn Đức

Tân An Hội, Mang Thít

100,000

16320

Ông Lê Hữu Điền

CT Hội Khuyến Học Tân Long Hội
 Mang Thít

50,000

16321

Dương Văn Năng

Tân Long Hội, Mang Thít

50,000

16322

Nội thất Mai Trang

P1, TPVL

250,000

16323

Ông Hà Văn Rồng, bà Lê Thị Tiếng

P1, TPVL

50,000

16324

Trang Anh + Nhật Anh

P2, TPVL

50,000

16325

Nguyễn Thị Mỹ Vân

P9, TPVL

50,000

16326

Dương Hoài Vũ

Ngân Hàng Agribank Vĩnh Long

100,000

16327

Ông Trần Văn Bảy (bí thư)

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

16328

Nguyễn Lữ

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

16329

Ông Nguyễn Văn Mười

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

16330

Ông Huỳnh Văn Nhiều

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

16331

Bà Nguyễn Kim Em

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

16332

Baà Trần Thanh Xuân

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

16333

Ông Sáu Sĩ

ấp 5, Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

16334

Cô Nguyễn Thị Thu Hà

Gv THCS Long An, Long Hồ

50,000

16335

Cô Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Gv Tiểu Học Long An A, Long Hồ

50,000

16336

Phân Bón Ba Bê

Xuân Hiệp, Trà Ôn

500,000

16337

Lê Thị yến Nhi

Hồi Thạnh, Xuân Hiệp, Trà Ôn

50,000

16338

VLXD Út Hóa

Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm

50,000

16339

Nhóm bạn xem đài

Hựu Thành, Trà Ôn

50,000

16340

Bà Nguyễn Thị Lùng

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000

16341

Cô Thủy

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000

16342

Trung (Hai kiểng)

Hựu Thành, Trà Ôn

10,000

16343

Cô Cẩm Mai

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000

16344

Mười Bi

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000

16345

Gọn (bán vải)

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000

16346

Luận (bán vải)

Hựu Thành, Trà Ôn

20,000

16347

Bé Xuân Nghi

Vĩnh Long

20,000

16348

Chú Hiền Lương

TPHCM

20,000

16349

Điểm bán thịt bò Út Mập

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

16350

Điểm bán thịt bò Kiều

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

16351

Lò mổ bò Tư Y

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

16352

Hai Hoàng ( Quan Phú)

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

16353

Em Trang

Quan Phú, Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

16354

Tạp hóa Ngân Lượng

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

16355

Trại hòm Trọng Nghĩa

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

16356

Trạm Y Tế

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

100,000

16357

Phòng Răng Việt Thanh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000

16358

Áo Cưới Quang Vinh

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

16359

Tám Nha

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000

16360

Ông Đặng Văn Trực

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000

16361

Ông Đặng Văn Truyền

Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm

100,000

16362

Nguyễn Thị Chiêu

Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000

16363

Trần Thị Tô Pha

Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000

16364

Nguyễn Thị Bê

Mướp Sát, Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000

16365

Trần Kim Thắm

Tân Bình, TPHCM

50,000

16366

Đồng Thị Thơ

Trươờng Đinh, Quới An, Vũng Liêm

50,000

16367

Nguyễn Thị Thu Ngân

Hồi Lộc, Xuân Hiệp, Trà Ôn

50,000

16368

Nguyễn Thị Kim Phương

Chợ Xuân Hiệp, Trà Ôn

100,000

16369

Phạm Minh Hồng, Phạm Thị Bé

TT Vũng Liêm

100,000

16370

Thú y Hoàng Vũ

TT Vũng Liêm

200,000

16371

Văn Thố

TT Vũng Liêm

50,000

16372

Chín Hồng

TT Vũng Liêm

100,000

16373

Uốn tóc Minh Nguyệt

TT Vũng Liêm

20,000

16374

Nhà sách Hồng Nhan

TT Vũng Liêm

50,000

16375

Lê Thị Kim Hương

TT Vũng Liêm

50,000

16376

Mỹ phẩm Hằng

Shop Hằng Truyền, TT Vũng Liêm

50,000

16377

Bé Sáu

TT Vũng Liêm

20,000

16378

Trần Thị Kỉnh

 

50,000

16379

Photo Ngọc Châu

chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

16380

Yến Ngọc

chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

16381

Ngọc Hân + Nhật Hào

chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

16382

Nhà thuốc Bắc vạn Sanh Hòa

chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

16383

Bé Bi

chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm

20,000

16384

Hoàng Vũ

chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

16385

Đăng Khoa

Trung Ngãi, Vũng Liêm

20,000

16386

Bé Đình Quân

TPHCM

50,000

16387

Tạ Thị Diệp

Trung Thành Tây, Vũng Liêm

50,000

16388

Phan Thị Lanh

Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000

16389

Đoàn Vũ Lâm

chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

16390

Bé khắc Long ( Giồng Ké)

chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm

20,000

16391

Nguyễn Quốc Dũng

Giồng ké, Trung Ngãi, Vũng Liêm

20,000

16392

Lê Văn Nhản

Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

16393

Huỳnh anh Thư, Huỳnh Nguyễn Anh Duy

Thuốc tây bảy Do, Tt Vũng Liêm

100,000

16394

Đoàn Thúy Thảo

Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

16395

Nguyền hà Ngọc Minh, Nguyễn Minh Khôi

TPHCM

50,000

16396

Quầy Sách Hồng Nhi

chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm

200,000

16397

Bánh Kem Thảo An

chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

16398

Văn Vĩnh Phúc

chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

16399

ĐTDĐ Minh Hiếu

chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm

100,000

16400

Shop quần áo Cô Hoa

chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm

100,000

16401

Cô Mỹ Ảnh

chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm

200,000

16402

Quán cà phê Bảy Tỉ

chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

16403

Quán Bún bò Huế Mỹ Mỹ

chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm

50,000

16404

Củửa hàng TAGS Tuấn Thảo

Long Hiệp, Long Hồ

50,000

16405

ĐTDĐ Thanh Phong

Long Hiệp, Long Hồ

50,000

16406

Cửa hàng ĐTDĐ Thuận An

K1, TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000

16407

Cô Út Nhỏ (cây xăng Thuận Phát)

Tân Long, Mang Thít

50,000

16408

Nguyễn Phước Thành

Tân Long, Mang Thít

50,000

16409

Trần Như Hiền

Phước Lộc A, Bình Phước, Mang Thít

100,000

16410

Cô Năm Kim

Chợ Long Hiệp, Long Hồ

50,000

16411

Nguyễn Thị Xuân Hoa

Chợ Long Hiệp, Long Hồ

50,000

16412

Nguyễn Thị Liêm

Chợ Long Hiệp, Long Hồ

50,000

16413

Trần Tiến Dũng

Phước Lộc A, Bình Phước, Mang Thít

100,000

16414

Lâm Hồng Ảnh

Bình Phước, mang Thít

100,000

16415

Lê Thành Nghiêm

Bình Hòa, Hòa Tịnh

50,000

16416

Nguyễn Thị Út

Bình Hòa, Hòa Tịnh

50,000

16417

Nguyễn Thị Tuyết Nga

Phước Lộc A, Bình Phước, Mang Thít

50,000

16418

Tiệm buôn Giang Ký ( Mười tua)

chợ Trung Ngãi, Vũng Liêm

100,000

16419

Huỳnh Xuân Vân

Canada

100,000

16420

Hảo ( phế liệu)

Hòa Bình, Trà Ôn

100,000

16421

VTNN năm Vân

Hòa Bình, Trà Ôn

100,000

16422

Thức ăn gia súc Mười Nghị

chợ Hòa Bình, Trà Ôn

100,000

16423

Hai cháu Hữu Tài + Thanh Xuân

bến phà Chánh An, Mang Thít

50,000

16424

Nguyễn Thị Ngọc Oanh

Phà Chánh An

50,000

16425

Bé Diễm Mi + Diễm Hương

bến phà Chánh An, Mang Thít

50,000

16426

Đại lý thuốc tây Hải

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

16427

Thủy, Dừng

chợ Quới An, Vũng Liêm

50,000

16428

Trần Diễm Hương

Phà Tân Quới Trung

50,000

16429

Nhà Sách Tấn Duy

 Tân Quới Trung

50,000

16430

ĐTDĐ Vũ

 Tân Quới Trung

50,000

16431

Phạm Thị Hà

Tân Quới Trung, Vũng Liêm

50,000

16432

Nguyễn Hữu Tâm

Tân Quới Trung, Vũng Liêm

50,000

16433

Nguyễn Việt Quân

Hs TT Cái Nhum, Mang Thít

50,000

16434

Lê Đặng Trung Nghĩa

HS THCS  Cái Nhum, Mang Thít

200,000

16435

Bùi Minh Quân

HS Huyện Mang Thít

100,000

16436

Bùi Anh Kiệt

Hs Mang Thít

100,000

16437

Nguyễn An Khang

Hs Mang Thít

200,000

16438

Cô Thủy (Bán thịt heo)

Tân Quới

50,000

16439

Nguyễn Thiên Phương

Tân Lộc, Tam Bình

50,000

16440

Thượng tọa Thích Phước Hùng

Chùa Phước Linh, Ba Kè, Tam Bình

100,000

16441

Đại đức Thích Minh Đạt

Chùa Bửu An, Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

16442

Nguyễn Thị Hồng Nga

Hiếu Kinh B, Hiếu Thành, Vũng Liêm

50,000

16443

Hội từ thiện ấp Hiếu Tín

Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm

100,000

16444

Nguyễn Phúc Thịnh

Tân Khanh, Hiếu Phụng

50,000

16445

Trại cây Thành Tấn

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

16446

VLXD Quốc Hội

Hòa Lộc, Tam Bình

50,000

16447

Nguyễn Thị Mỹ Thanh

USA

50,000

16448

DNTN Nguyễn Khiêm

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

16449

Ông Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

16450

Tiệm vàng Thúy Hằng

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

16451

Tiệm vàng Mười Tạ

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

16452

Tiệm hột Minh Nghĩa

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

16453

Dđại lý vé số Mười Hiệp

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

16454

VLXD Phước Hùng

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

16455

Bà Bùi Thị Dung

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

16456

Bà Diệu Đức

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

16457

Bà Năm Hùng

Tân An Luông, Vũng Liêm

250,000

16458

Trần Thị Âu

ấp 6, Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

16459

Bà Trần Thị Đầy

Nước Xoáy, Tân an Luông, Vũng Liêm

50,000

16460

ĐTDĐ Anh Kiệt

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

16461

Ông Nguyễn Văn Gương

Gv hưu Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

16462

Cô Hà (bán gạo)

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

16463

Cô Hà (bán gạo)

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

16464

Đổ Ý Ly

Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

16465

Tiệm uốn tóc Phương Quyên

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

16466

Dương Xuân Hoàng

Tân An Luông, Vũng Liêm

30,000

16467

Thanh Diễm + Diễm Nhi

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

16468

Cô Diễm Hoàng

Gò Ân, tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

16469

Ngọc Hân + Nhật Hào

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

16470

Ông Điều Nhung

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

50,000

16471

Sư Cô Như Hòa

Chùa Bảo Nguyên, Hòa Thạnh, Tam BÌnh

100,000

16472

Tiệm Thanh Hồng

Phụ tùng Honda Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

16473

Huỳnh Hồng Vi

Rạch Giá, Kiên Giang

50,000

16474

Bà Nguyễn Thị Tuyết

Ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

16475

CLB Hưu Trí

Ấp 8, Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

16476

VTNN Nam Ký

TT Vũng Liêm

50,000

16477

Ông Lê Văn Tư

Gv Hòa Thạnh, Tam Bình

100,000

16478

Nguyễn Hữu Vinh

Tân Long Hội, Mang Thít

50,000

16479

Trang, Huy

Tân Long Hội, Mang Thít

50,000

16480

Pt Diệu Quí

Chùa Bảo Nguyên, Hòa Thạnh, Tam BÌnh

50,000

16481

Lớp Bốn 1

Tiểu học Đặng Văn hạnh, Tân An Luông, Vũng Liêm

100,000

16482

Yến ( Bán Khô)

Tân An Luông, Vũng Liêm

50,000

16483

Chị Út Khiêm

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

16484

Phan Thị Út

Hòa Thạnh, Tam Bình

50,000

16485

Nguyễn Ngọc Hồng Hoa, Nguyễn Ngọc Minh Khôi

Hiếu Phụng, Vũng Liêm

100,000

16486

Phòng Thuốc Nam Ba Quốc

Hòa Bình, Trà Ôn

100,000

16487

Bạn xem đài

 

100,000

16488

Chú Năm Tồn

Thanh Đức, Long Hồ

50,000

16489

PT Chùa Phước Sơn

Tường Lộc, Tam Bình

200,000

16490

Gđ Thầy Hiếu

Tam Bình

200,000

16491

Dương Thúy Vân

Tam Bình

200,000

16492

Sạp thịt heo Vũ Mai

TT Tam Bình

100,000

16493

Thức ăn gia súc Minh Truyền

TT Tam Bình

100,000

16494

Cửa hàng bách hóa Cô Nga

TT Tam Bình

50,000

16495

Cửa hàng bách hóa Cô Tuyết

TT Tam Bình

50,000

16496

Tiệm sắt Kim quang

TT Tam Bình

100,000

16497

Sạp quần áo Cô Hai

TT Tam Bình

100,000

16498

ĐTDĐ Thanh Nga

TT Tam Bình

100,000

16499

Quãng Cáo Như Ý

TT Tam Bình

100,000

16500

Trần Thị gái

Phú an, Tam Bình

100,000

16501

Võ Thị Bé Tư

TT Tam Bình

100,000

16502

Lưu Kim Hoàng ( bán vé số)

Tt Tam Bình

50,000

16503

Võ Thị Tạo

Tam Bình

100,000

16504

Cô Dung ( bến đò TT Tam Bình)

Tam Bình

100,000

16505

Trần Chí Hùng

Tam Bình

250,000

16506

Phú Khang, bảo Ngọc

Mang Thít

200,000

16507

Nguyễn Duy Khánh

 

50,000

16508

Hồ Minh Thái

Tân Mỹ, Trà Ôn

50,000

16509

Trần Minh Vũ, Trần Minh Trí

Trà Côn, Trà Ôn

150,000

16510

Chị Thu ( bến đò Lò vôi)

Tường Lộc, Tam Bình

100,000

16511

Võ Thị Kiều

Song Phú, Tam Bình

50,000

16512

Trần Ngọc Quí, Phạm Thị Đào

 

100,000

16513

Nguyễn Thị Ngọc Nga

TPHCM

200,000

16514

Bạn xem đài

TPVL

50,000

16515

Ban trị sự giáo hội PGHH

Tân Quới, Bình Tân

500,000

16516

Nội thất xem hoa

Tam Bình

100,000

16517

Lê Thúy hằng

Long Xuyên, An Giang

1,000,000

16518

Ban trị sự xã Thành Đông

Thaành Đông, Bình Tân

100,000

16519

Lò bánh Mì Tuấn Minh

Cái Nhum, Mang Thít

100,000

16520

Tăng Thị Tư

P9, TPVL

100,000

16521

Nguyễn Thị Hằng

Mỹ Hòa, Bình Minh

200,000

16522

Ông Phạm Việt Hùng, Bà Lâm Thị Bé Ba

TPVL

200,000

16523

Phạm Quỳnh Như, Thùy Linh, Kim Ngân, Trường Huy, Thành Quí

Cháu Ông Phạm Việt Hùng

250,000

16524

Quỹ vì người nghèo Tỉnh Vĩnh Long

 

3,000,000

16525

DNTN Phân bón Út mân

Trung Hiếu, Vũng Liêm

50,000

16526

Bạn xem đài

Trường tiểu học Phạm Hùng

50,000

16527

Tiệm tạp hóa Tứ cường

P9, TPVL

50,000

16528

Sư cô cùng phật tử tịnh xá Ngọc An

Mang Thít

500,000

16529

Anh Hùng

P1, TPVL

50,000

16530

Vân Anh

Chợ Cua P4, TPVL

30,000 

16531

Bé Kim Ngân

Chợ Cua P4, TPVL

20,000 

16532

Gia Hân, Gia Bách

Chợ Cua, P4, TPVL

40,000

16533

Thanh Phong, Tường Vân

Tiệm xe đạp Phước Ân, P1, TPVL

100,000 

16534

Cô Nga

CLB Yoga, p1, TPVL

50,000 

16535

Nguyễn Ngọc Tú

TT Long Hồ

100,000 

16536

Chị Huệ, Ngọc Huệ

Áo Cưới Hồng Cúc, P2, TPVL

100,000 

16537

Thanh Liêm, LiNa, Yến

Hà Lan

100,000 

16538

Nội thất Nguyễn Vịnh

P4, TPVL

100,000 

16539

Cô Mai ( Nghỉ hưu)

P1, TPVL

50,000 

16540

Bs Triết

P4, TPVL

50,000 

16541

Cô Nga

Thanh Đức, Long Hồ

50,000 

16542

Bà Từ

PT Chùa Kỳ Viên

30,000

16543

Cô Nam

Cali

100,000 

16544

Bạn xem đài

P2, TPVL

50,000 

16545

Viên Thanh

PT Chùa Kỳ Viên

50,000 

16546

Khắc Duy, Anh Thi

PT Chùa Kỳ Viên

50,000 

16547

Ông bà Tám

VLXD Thanh Tâm, P1, TPVL

100,000 

16548

Bs Quang Tuyền

P4, TPVL

400,000

16549

Tuấn Phát

200/15 longThuanaj, Long Phước, Long Hồ

100,000

16550

Bà Từ

P4, TPVL

300,000

16551

Trường Ngọc

P4, TPVL

100,000

16552

Đôlla

P1, TPVL

300,000

16553

Ông Nguyễn Văn Danh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

100,000 

16554

Võ Hữu Đức

Trung Hiếu, Vũng Liêm

100,000 

16555

Huỳnh Thị Thắm

Trung Hiếu, Vũng Liêm

100,000 

16556

Cô Tuyết

Trung Hiếu, Vũng Liêm

100,000 

16557

Huỳnh Thị Phượng

Trung Hiếu, Vũng Liêm

100,000 

16558

Huỳnh Thị Bích Hạnh

Trung Hiếu, Vũng Liêm

100,000 

16559

Huỳnh Thị Bích Liễu

Trung Hiếu, Vũng Liêm

100,000 

16560

Huỳnh Văn Bi

Trung Hiếu, Vũng Liêm

100,000 

16561

Huỳnh Văn Yến Nhi

Trung Hiếu, Vũng Liêm

100,000 

16562

Ngô Thị Rãnh

Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000 

16563

Nguyễn Thị Hưng

Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000 

16564

Thím Tư Oanh

Trung Hiệp, Vũng Liêm

50,000 

16565

Bạn xem đài

Trung Hiếu, Vũng Liêm

100,000 

16566

Thiên Bình

Chùa Giác Thiên

100,000

16567

Giác Hạnh

Chùa Giác Thiên

50,000

16568

Ngọc Hiếu

Pt Chùa Phước Lâm, Sóc Trăng

500,000

16569

Cô Đổ Thị Rớt

Cựu giáo viên trường Nguyễn đình Chiểu

400,000

16570

Trung tâm điện máy điện lạnh Khai Trí

P1, TPVL

2,000,000

16571

Bạn xem đài

Loan Mỹ, Mang Thít

200,000

16572

Nguyễn Thị Kim Vân

P2, TPVL

50,000

16573

Hoàng Anh

P4, TPVL

50,000

16574

Nguyễn Hùng Phong

Trường tiểu học Nhơn Phú, Mang Thít

200,000

16575

Thuốc tây Ánh Ly

Chợ Nhơn Phú, Mang Thít

100,000

16576

Đinh Hữu Thường

Phú Thọ, Nhơn Phú, Mang Thít

100,000

16577

Tiệm Internet Trâm Anh

Chợ Nhơn Phú, Mang Thít

100,000

16578

Điện thoại Huấn

Chợ Nhơn Phú, Mang Thít

100,000

16579

Cúc Phỉ + Mỹ Cẩm

Chánh Hội, Mang Thít

100,000

16580

Nguyệt Huỳnh, Hoài Phượng

Chánh Hội, Mang Thít

100,000

16581

Dì Sáu

Chợ Nhơn Phú, Mang Thít

200,000

16582

DNTN TM Thanh Bình

170 Nguyễn Huệ, P8, TPVL

200,000

16583

DNTN Loan Thanh Bình

64/20 Phó Cơ Điều, P4, TPVL

350,000

16584

Bạn xem đài

 

200,000

16585

Tập thể CB – CNV

Đài PT – THVL

1,000,000

16586

Nguyễn Thị Kiều Loan

54/13D Mậu Thân, P3, TPVL

100,000

16587

Khả Vy

P1, TPVL

50,000

16588

Bảo Ngọc, Thanh

P4, TPVL

50,000

16589

Chị Minh Thư

Đài PT – THVL

100,000

16590

Ông Lê Văn Thưởng

Châu Thành, Đồng Tháp

50,000

16591

17 Nhà hảo tâm

Long Mỹ, Mang Thít

390,000

16592

Bảo Ngân, Bảo Nghi

P1, TPVL

800,000

16593

Thanh Nhi, Kim Ngân

P9, TPVL

200,000

16594

Dũng Thuệ, Minh Như, Đạm Ngọc

P2, TPVL

600,000

16595

Haải Yến, Đình Khang

P2, TPVL

600,000

16596

Traần Thị Sên

Bờ Liệt Sĩ

50,000

16597

Hồng Sơn

P4, TPVL

100,000

16598

Bạn xem đài

 

200,000

16599

Tiệm Bánh Hải Ký

P1, TPVL

200,000

16600

Câu lạc bộ đàn ca tài tử Phường 3

 

300,000

16601

Chú 8 Cường

Thuận An, Bình Minh, Vĩnh Long

50,000

16602

Huỳnh Xuân Hùng

P8, TPVL

100,000

16603

Nguyễn Thị Ngọc nga

TPHCM

200,000

16604

 Ông Bà Giáo Tạ

TT Tam Binh

1,000,000

16605

Bà Nguyễn Thị Phương

130/1 Nguyễn Huệ, P2, TPVL

100,000

16606

Anh Đổ Kiến Phúc

130/1 Nguyễn Huệ, P2, TPVL

100,000

 

Các bài viết liên quan:

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb