Vĩnh Long không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của hệ thống chính trị

Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong những mục tiêu được tỉnh Vĩnh Long quan tâm hàng đầu, nhằm nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Sau 25 năm tái lập tỉnh, đội ngũ cán bộ, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị của tỉnh không ngừng nâng lên về số lượng và chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được giao trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Các bài viết liên quan:

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb