Thống nhất các báo cáo, dự thảo NQ trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khoá IX

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khoá IX dự kiến sẽ diễn ra đầu tháng 12 – Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra báo cáo của các cơ quan tư pháp; các báo cáo và dự thảo NQ thuộc lĩnh vực pháp chế của UBND tỉnh trình tại kỳ họp tới. 

Các bài viết liên quan:

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb