(THVL) Công ty cồ phần in Nguyễn Văn Thảnh đạt doanh thu trên 14 tỷ đồng

Năm nay, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động do giá cả vật tư nguyên liệu ngành in tăng cao nhưng với những giải pháp hữu hiệu trong quản lý – điều hành nên Công ty cổ phần in Nguyễn Văn Thảnh vẫn đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh đã đề ra.

Năm 2010, Công ty cổ phần in Nguyễn Văn Thảnh đạt sản lượng trên 890 triệu trang in, tăng trên 21% so với năm trước và vượt gần 7% kế hoạch đã đề ra. Ngoài các ấn phẩm truyền thống như các loại sách, báo, tạp chí, tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước…Công ty còn in nhiều ấn phẩm mới như các loại ấn chỉ cho cơ quan thuế, biểu mẫu, chứng từ, hóa đơn, nhãn hàng hoá, tờ bướm các loại phục vụ quảng cáo, tuyên truyền.

Tổng doanh thu trong năm 2010 ước đạt trên 14 tỷ đồng, nộp ngân sách trên 1 tỷ đồng, vượt 30% so với kế hoạch. Lợi nhuận đạt gần 650 triệu đồng. Tỷ lệ chia cổ tức trên vốn điều lệ đạt 12%. Nhờ duy trì hiệu quả hoạt động nên Công ty luôn tạo việc làm ổn định cho trên 70 lao động với thu nhập bình quân trên 4.000.000 đồng/người/ tháng.

Anh Kiệt

Các bài viết liên quan:

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb