Lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo luật đất đai sửa đổi – Vai trò của tổ chức Đảng

 Đến đầu tháng 3 này, các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh Vĩnh Long đã cơ bản tiến hành xong việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Luật đất đai sửa đổi. Đây là sự nỗ lực lớn của các cấp uỷ Đảng đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Quốc Hội, Chỉ  thị của Bộ Chính trị. Qua đó đã phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân và của các cấp, các ngành, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc sửa đổi Hiến pháp, pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

 

Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên, công chức đóng góp cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Luật đất đai sửa đổi do Đảng ủy phường 4 – thành phố Vĩnh Long vừa tổ chức. Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ, Đảng viên, công chức của phường đã đóng nhiều ý kiến có giá trị vào hai Dự thảo này.

Ngoài đối tượng cán bộ, đảng viên, Đảng ủy Phường 4 còn tổ chức hai cuộc lấy ý kiến của nhân dân trên địa bàn 6 khóm của phường. Việc tổ chức lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân được tiến hành đúng quy định, có chất lượng, là kết quả từ sự chỉ đạo chặt chẽ của Đảng uỷ phường.

 Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh uỷ Vĩnh Long, đến nay các tổ chức cơ sở Đảng toàn tỉnh đã tổ chức trên 500 cuộc lấy ý kiến của nhân dân góp ý về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Luật đất đai sửa đổi. Việc lấy ý kiến được tổ chức chặt chẽ theo hệ thống các cấp, các ngành. Uỷ ban MT Tổ Quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên. Hội đồng nhân dân các huyện – thành phố tổ chức  lấy ý kiến của các ban, ngành cấp huyện – thành phố. Hội đồng nhân dân các xã – phường – thị trấn tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ở các khu dân cư. Các sở – ban – ngành tỉnh và cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức ý kiến lấy đóng góp của cán bộ, công nhân viên chức tại cơ quan, đơn vị mình.

 Theo nhận xét của Ban chỉ đạo tỉnh, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã nhận được sự ủng hộ, đồng tình cao của các tầng lớp nhân dân. Các ý kiến đều đánh giá cao Dự thảo đã cụ thể hoá các quan điểm của Đảng trong Cương lĩnh và các văn kiện của đại hội lần thứ XI của Đảng. Dự thảo giải quyết được những vấn đề bất cập, tồn tại của thực tiễn đặt ra trong quá trình tổng kết Hiến pháp năm 1992. Tất cả các chương, các điều của Dự thảo đều được người dân góp ý. Trong đó, góp ý nhiều nhất về Chế độ chính trị, về Quyền con người – Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân – về kinh tế – Xã hội – Văn hoá – Giáo dục – Khoa học – Công nghệ- Môi trường – Bảo vệ Tổ Quốc – Bộ máy Nhà nước.

 Theo Ban chỉ đạo tỉnh, Dự thảo Luật đất đai sửa đổi cũng nhận được sự ủng hộ, đồng tình cao của các tầng lớp nhân dân. Hầu hết các ý kiến đều có chung nhận định, Dự thảo Luật đất đai sửa đổi lần này có nhiều điểm mới, cụ thể là : Bổ sung quy định về căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, quy định về nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích sử dụng đất, bổ sung các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Nhiều vấn đề liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất, định giá đất, việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đã được cán bộ, Đảng viên và nhân dân góp ý tâm huyết.

 Đợt tổ chức tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Luật đất đai sửa đổi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Cụ thể là đã nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức. Đặc biệt là đã phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc xây dựng Hiến pháp, pháp luật để Hiến pháp, pháp luật thể hiện được ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Quá trình tổ chức lấy ý kiến còn là đợt sinh hoạt, phổ biến pháp lý để mọi người dân hiểu một cách sâu sắc về quyền con người, quyền, nghĩa vụ công dân, quyền lực Nhà nước.

 Trước khi tổ chức lấy ý kiến nhân dân, các cấp uỷ Đảng tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức triển khai quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 22 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 38 của Quốc Hội, Kế hoạch 216 của Uỷ ban sửa đổi Hiến pháp, các văn bản của Ban thường vụ Tỉnh uỷ, kế hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Luật đất đai sửa đổi. Các văn bản này đã được triển khai giáp tay cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở này, từng địa phương, đơn vị đã xây dựng kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân. 

 

 Mặc dù thời gian triển khai việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp và Luật đất đai sửa đổi trùng với thời điểm thu hoạch lúa đông xuân và thời điểm tuyển quân, nhưng với tinh thần khẩn trương, quyết tâm cao, các địa phương, đơn vị đã đảm bảo việc tổ chức lấy ý kiến đúng tiến độ, đạt yêu cầu. Các cấp uỷ Đảng và lãnh đạo các địa phương, đơn vị thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, tạo điều kiện thuận lợi và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong quá trình tổ chức lấy ý kiến.

 Đảng uỷ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Đảng uỷ Công an Tỉnh có kế hoạch bảo đảm quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn an toàn xã hội. Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân không để các đối tượng xấu, thế lực thù địch lợi dụng chống phá, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

 Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan Báo Vĩnh Long, Đài Phát thanh & Truyền hình Vĩnh Long đã mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền bằng nhiều hình thức thích hợp, tạo điều kiện và phản ánh đầy đủ ý kiến đóng góp của nhân dân đối với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp và Dự thảo Luật đất đai sửa đổi.

 Có thể nói, với sự chỉ đạo sát sao và sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, việc lấy ý kiến nhân dân góp ý về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Luật đất đai sửa đổi đã được các địa phương, đơn vị tỉnh Vĩnh Long tiến hành một cách rộng rãi, dân chủ, khoa học, công khai, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, thiết thực và tiết kiệm. Trong đó, các cấp uỷ Đảng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc chỉ đạo, tổ chức lấy ý kiến của nhân dân. Đặc biệt là cán bộ đảng viên đã nghiên cứu đóng góp rất nhiều ý kiến xác đáng, có giá trị, góp phần vào sự thành công trong việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Luật đất đai sửa đổi của nước ta lần này./.

Trần Tiến

Các bài viết cùng chuyên mục

    digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb