Tam Bình tổng kết 15 năm thực hiện NQ TW 5 – khóa VIII

 Huyện ủy Tam Bình vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 5 – khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

 

Trong 15 năm qua, các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện Tam Bình đã tổ chức 34  cuộc triển khai quán triệt nội dung Nghị quyết với trên 2.800 lượt cán bộ đảng viên, công chức – viên chức tham dự, gắn với việc thực hiện “phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đồng thời, huyện cũng đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa; phát triển sự nghiệp giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ; quan tâm công tác đào tạo cán bộ và củng cố tổ chức bộ máy hoạt động văn hóa – nhất là ở cơ sở; thực hiện tốt chính sách văn hóa đối với đồng bào dân tộc và đồng bào các tôn giáo.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận tìm giải pháp giải tháo gỡ một số khó khăn trong quá trình thực hiện Nghị quyết trung ương 5 khóa VIII tại địa phương như: công tác lãnh, chỉ đạo có lúc có nơi chưa được quan tâm đúng mức; cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí, hưởng thụ văn hóa của nhân dân còn thiếu./.

Thu Hà

Các bài viết cùng chuyên mục

    digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb