Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long quyết tâm phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, cuối tháng 8 vừa qua, tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong 2 đợt.  Đợt 1 diễn ra  trong 2 ngày 27 và 28, đợt 2 diễn ra trong 2 ngày 30 và 31. Các đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 12, hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương khóa XI : “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

 

Trước khi tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Tỉnh ủy Vĩnh Long đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức đảng, các chi ủy, chi bộ nơi cư trú, và lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Tập thể và từng cá nhân trong Ban thường vụ Tỉnh ủy đã nhận được 95 phiếu góp ý. Điều đáng ghi nhận là các ý kiến góp ý của các đồng chí lão thành cách mạng luôn sâu sắc, thẳng thắn, chân thành, với mong muốn những người đang giữ trọng trách cao nhất tỉnh phải thật sự xứng đáng với lòng mong đợi của toàn đảng, toàn dân tỉnh nhà. Đây là một trong những điểm mới về cách làm của lần kiểm điểm này. 

 Trong thời gian 4 ngày, tập thể và cá nhân trong Ban thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập trung vào 3 vấn đề cấp bách mà Nghị quyết 12 đã nêu ra. Cụ thể là kiểm điểm tự phê bình và phê bình về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng của từng đảng viên, của người đứng đầu về những hạn chế yếu kém. Kiểm điểm về công tác cán bộ, nhất là về những hạn chế trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển cán bộ. Tình trạng bố trí cán bộ không đúng đối với một số trường hợp làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan lãnh đạo, quản lý và sự phát triển của ngành, địa phương. Kiểm điểm về những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ “ Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách ”, quyền hạn, trách nhiệm của cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, đặc biệt là người đứng đầu.

 Đối với phần kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sau khi được nghe trình bày dự thảo báo cáo kiểm điểm, các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy đã đóng góp khá nhiều ý kiến. Các vấn đề nổi cộm của tập thể trên cả 3 nội dung cấp bách về công tác xây dựng Đảng được nêu trong Nghị quyết 12 đều được đặt ra, phân tích làm rõ những ưu điểm để phát huy, đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục sửa chữa. Một số vấn đề quan trọng nảy sinh trong quá trình kiểm điểm tự phê bình và phê bình cũng được các đồng chí trong Ban Thường vụ tập trung làm rõ. 

 Đối với phần kiểm điểm cá nhân, từng đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trình bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Các bản kiểm điểm của cá nhân được chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau khi kiểm điểm tập thể, từng đồng chí có đối chiếu lại để hoàn thiện bản kiểm điểm của mình. Những vấn đề mà các tổ chức đảng và cá nhân góp ý bằng văn bản đều được các đồng chí trình bày, phân tích làm rõ. Quá trình kiểm điểm diễn ra thật sự nghiêm túc. Các ý kiến góp ý chân tình, thẳng thắn trên thần xây dựng.

Với tinh thần thẳng thắn, chân tình, dám nhìn thẳng vào sự thật, qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã làm rõ hơn, sâu hơn về những ưu, khuyết điểm của tập thể và cá nhân trong Ban thường vụ tỉnh ủy trên một số vấn đề quan trọng cấp bách về xây dựng đảng. Nhất là về trách  nhiệm của tập thể và cá nhân trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ Vĩnh Long. 

 Với quyết tâm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 12 : “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân trong Ban thường vụ Tỉnh ủy diễn ra thật sự nghiêm túc, chặt chẽ và khoa học đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

 

 Ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta đã xác định : Tự phê bình và phê bình là  quy luật phát triển của Đảng. Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nhắc nhở : “ Mỗi cán bộ đảng viên, mỗi ngày tự kiểm điểm, tự phê bình, tự sửa chữa như mỗi ngày phải rửa mặt ”. Nghị quyết 12 đã xác định, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình là một trong bốn giải pháp mang tính đột phá về công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Thực hiện Nghị quyết 12, hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tất cả 8 Đảng bộ huyện-thành phố và 4 đảng bộ khối trực thuộc Tỉnh ủy Vĩnh Long đang chuẩn bị bước vào đợt sinh hoạt chính trị, kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Với tinh thần cầu thị, nhìn thẳng vào sự thật, không nể nang né tránh mà tập thể và cá nhân trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thể hiện trong đợt kiểm điểm vừa qua. Sự gương mẫu trong kiểm điểm tự phê phê bình và phê bình của các đồng chí giữ trọng trách cao nhất tỉnh đã tạo được uy tín, là nguồn động viên cổ vũ cấp ủy cấp dưới noi gương kiểm điểm tự phê bình và phê bình nghiêm túc, đúng thực chất, có hiệu quả. Với quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, xây dựng chỉnh đốn Đảng bộ tỉnh nhà ngày càng trong sạch vững mạnh để đáp ứng sự mong đợi của các tầng lớp nhân dân ./.

Trần Tiến

Các bài viết cùng chuyên mục

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb