(THVL) Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình của UBND

Chuẩn bị cho kỳ họp lần thứ tư HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa 8 sẽ diễn ra trong 2 ngày 4 và 5/7 tới, ngày 28/6 Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm và những giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm; Tờ trình và dự thảo nghị quyết về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm học 2012-2013; Tờ trình và dự thảo nghị quyết kèm theo tờ trình của UBND tỉnh về việc ban hành một số dịch vụ khám chữa bệnh trong các cơ sở, khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh.  

 

 

Tại buổi thẩm tra, đa số thành viên Ban VHXH thống nhất với các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết nêu trên. Về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm học 2012-2013, đa số đại biểu đồng ý theo hướng giữ nguyên mức thu như năm 2011-2012; không ban hành nghị quyết riêng mà đưa nội dung này vào nghị quyết chung để tiếp tục thực hiện phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng cuối năm 2012.  

Đối với tờ trình về việc ban hành một số dịch vụ khám chữa bệnh trong các cơ sở, khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh, đại biểu thống nhất với tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh ban hành mức thu bằng 81,9% so mức thu theo quy định của trung ương.  

Về báo cáo và dự thảo nghị quyết kèm theo báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm và những giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm, đại biểu đề nghị cần bổ sung việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện mua bảo hiểm y tế tự nguyện; tập trung lựa hoàn thiện các công trình trọng điểm về giao thông, y tế, giáo dục và đào tạo.. Ngoài ra, cần kịp thời tổng kết – đánh giá kết quả chuyển giao khoa học công nghệ trong sản xuất để nhân rộng trong nhân dân; tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách cho cán bộ cơ sở và các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội.

Chiều cùng ngày, thành viên Ban VHXH thảo luận và thống nhất dự thảo báo cáo hoạt động của Ban trong 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2012./. 

Minh Trạng

Các bài viết cùng chuyên mục

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb