Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

 

 

Theo dự thảo này, doanh nghiệp có dự án nông nghiệp thuộc diện ưu đãi, khuyến khích đầu tư nếu được Nhà nước giao đất thì được miễn, giảm 50% hoặc 70% tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước đối với dự án đầu tư đó.

Đồng thời Nhà nước có chính sách hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, theo đó doanh nghiệp có dự án đầu tư thuộc danh mục lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư được Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo nghề cho công nhân làm việc tại dự án khi đào tạo tại các cơ sở đào tạo hợp pháp trong nước. Nếu doanh nghiệp tự đào tạo trực tiếp cho người lao động tại nhà máy có thiết bị sản xuất đã được lắp đặt tại doanh nghiệp, Nhà nước hỗ trợ mức 1 triệu đồng/tháng/người lao động, thời gian đào tạo tối đa 6 tháng.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường, dự thảo quy định doanh nghiệp có dự án nông nghiệp thuộc diện ưu đãi, khuyến khích đầu tư được hỗ trợ 50% chi phí quảng cáo doanh nghiệp và sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng, nhưng không quá 100 triệu đồng/năm. Thời gian hỗ trợ không quá 3 năm cho một đời dự án…

Cũng theo dự thảo, Nhà nước cho phép doanh nghiệp để lại một phần thuế để doanh nghiệp đề xuất những nghiên cứu, áp dụng thí điểm những công trình khoa học gắn với thực tiễn sản xuất của doanh nghiệp, cơ quan nhà nước thẩm định phê duyệt, doanh nghiệp thuê các nhà khoa học đích thực để triển khai.

Dự thảo quy định doanh nghiệp có dự án nông nghiệp được ưu đãi, khuyến khích đầu tư được sử dụng một phần thuế phải nộp của doanh nghiệp để đầu tư áp dụng khoa học công nghệ, mức sử dụng là 10% thuế phải nộp cho ngân sách hàng năm, nhưng không quá 5 tỷ đồng/5 năm.

Các bài viết cùng chuyên mục

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb