Bảng giá quảng cáo và thông báo trên các kênh truyền hình, sóng phát thanh và website

 

Đài Phát Thanh Truyền Hình Vĩnh Long
Địa chỉ: số 50, Đường Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 070.3822345 – Fax: 070. 3827194
Email :
 banbientap@thvl.vn
Website:
 http://www.thvl.vn

Liên hệ quảng cáo
Phòng Quảng Cáo – Dịch vụ
Điện thoại: 070.3834577
Email : quangcao@thvl.vn

  

  + Truyền hình

     - Bảng giá quảng cáo kênh THVL1 áp dụng kể từ ngày 01/01/2015 

     - Bảng giá quảng cáo kênh THVL2 áp dụng kể từ ngày 01/01/2015 

      - Bảng giá thông báo kênh THVL1 áp dụng kể từ ngày 01/01/2015 

     - Bảng giá thông báo kênh THVL2 áp dụng kể từ ngày 01/01/2015 

     - Bảng giá phát sóng tự giới thiệu / TV Shopping năm 2015 kênh THVL2 áp dụng kể từ ngày 01/01/2015  

     - Bảng giá dịch vụ năm 2015: Làm phim, đưa tin, tuyên truyền, tiếp sóng… 

     - Quy định mức giảm giá, hoa hồng quảng cáo trên THVL1 áp dụng kể từ ngày 01/01/2015 

     - Quy định mức giảm giá, hoa hồng quảng cáo trên THVL2 áp dụng kể từ ngày 01/01/2015 

 

 +  Phát thanh

    - Bảng giá thông báo và quảng cáo trên sóng phát thanh áp dụng kể từ ngày 01/01/2015 

    - Quy định mức giảm giá và hoa hồng quảng cáo trên sóng phát thanh áp dụng kể từ ngày 01/01/2015 

Quy định tiêu chuẩn hình ảnh và âm thanh phát trên sóng của Đài PT-TH Vĩnh Long 

+ Website

    – Bảng giá quảng cáo trên website THVL (www.thvl.vn) áp dụng từ ngày 01/01/2015 

Các bài viết cùng chuyên mục

    digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb