Bảng giá quảng cáo và thông báo trên các kênh truyền hình, sóng phát thanh và website

 

Đài Phát Thanh Truyền Hình Vĩnh Long
Địa chỉ: số 50, Đường Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 070.3822345 – Fax: 070. 3827194
Email :
 banbientap@thvl.vn
Website:
 http://www.thvl.vn

Liên hệ quảng cáo
Phòng Quảng Cáo – Dịch vụ
Điện thoại: 070.3834577
Email : quangcao@thvl.vn

  

1. THVL1

   - Bảng giá quảng cáo kênh THVL1 áp dụng kể từ ngày 01/01/2016 

   - Thông báo (Số 48-K1/2016) V/v điều chỉnh tăng giá khung Giải trí/Gameshow 8h30 trên THVL1 áp dụng từ 01/9/2016 

   - Thông báo (Số 47-K1/2016) V/v một số điều chỉnh khung 11h00 – 13h00 trên THVL1 áp dụng từ tháng 9/2016 

   - Thông báo (Số 46-K1/2016) V/v giá quảng cáo "Người Hóa Thân số 1" trên THVL1 áp dụng từ 17/9/2016 

   - Thông báo (Số 45-K1/2016) V/v giá quảng cáo "Ca Sĩ Giấu Mặt" – Mùa 2 trên THVL1 áp dụng từ 25/9/2016 

   - Thông báo (Số 44-K1/2016) V/v giá quảng cáo "Lò Võ Tiếu Lâm" trên THVL1 áp dụng từ 17/9/2016 

   - Thông báo (Số 43-K1/2016) V/v giá quảng cáo "Hoán đổi cặp đôi" trên THVL1 áp dụng từ 08/9/2016 

   - Thông báo (Số 42-K1/2016) V/v tăng thêm 01 kỳ phát sóng "Người Hát Tình Ca" trên THVL1 

   - Thông báo (Số 41-K1/2016) V/v giá quảng cáo "Người Nghệ Sĩ Đa Tài" trên THVL1 áp dụng từ 06/9/2016 

   - Thông báo (Số 40-K1/2016) V/v giá quảng cáo "Phụ Nữ Chúng Mình" trên THVL1 áp dụng từ 24/7/2016 

   - Thông báo (Số 39-K1/2016) V/v giá quảng cáo "Cùng nhau tỏa sáng 2016" trên THVL1 áp dụng từ 19/8/2016 

   - Thông báo (Số 38-K1/2016) V/v giá quảng cáo "Tuyệt đỉnh song ca" trên THVL1 áp dụng từ 08/8/2016 

   - Thông báo (Số 37-K1/2016) V/v điều chỉnh  giá quảng cáo Phim 20h00 trên THVL1 áp dụng từ 01/7/2016 

   - Thông báo (Số 36-K1/2016) V/v điều chỉnh  giá quảng cáo Phim 19h00 trên THVL1 áp dụng từ 27/6/2016 

   - Thông báo (Số 35-K1/2016) V/v điều chỉnh đơn giá các chương trình khung 21h00 trên THVL1 áp dụng từ 01/7/2016 

   - Thông báo (Số 34-K1/2016) V/v điều chỉnh diễn giải mã giờ 1G1 trên THVL1 áp dụng từ 11/6/2016 

   - Thông báo (Số 33-K1/2016) V/v điều chỉnh khung chương trình 19h00-19h45 trên THVL1 áp dụng từ 27/6/2016 

   - Thông báo (Số 32-K1/2016) V/v điều chỉnh khung chương trình 16h30-17h00 trên THVL1 áp dụng từ 27/6/2016 

   - Thông báo (Số 31-K1/2016) V/v điều chỉnh khung chương trình 8h30-10h00 trên THVL1 áp dụng từ 11/6/2016 

   - Thông báo (Số 30-K1/2016) V/v giá quảng cáo "Biệt Đội Tài Năng" trên THVL1 áp dụng từ 12/6/2016 

   - Thông báo (Số 29-K1/2016) V/v giá quảng cáo "Thử Tài Siêu Nhí" trên THVL1 áp dụng từ 04/6/2016 

   - Thông báo (Số 28-K1/2016) V/v giá quảng cáo "Người Hát Tình Ca" trên THVL1 áp dụng từ 09/6/2016 

   - Thông báo (Số 24-K1/2016) V/v giá quảng cáo "Sao nối ngôi" trên THVL1 áp dụng từ 07/6/2016 

   - Thông báo (Số 27-K1/2016) V/v điều chỉnh giá sau trực tiếp xổ số áp dụng từ 13/5/2016

   - Thông báo (Số 26-K1/2016) V/v giá quảng cáo "Làng Hài Mở Hội" trên THVL1 áp dụng từ 04/5/2016 

   - Thông báo (Số 25-K1/2016) V/v giá quảng cáo "Cười Xuyên Việt – Mùa 2" trên THVL1 áp dụng từ 27/5/2016

   - Thông báo (Số 23-K1/2016) V/v giá quảng cáo "Tình Bole'ro" trên THVL1 áp dụng từ 16/5/2016

    – Thông báo (Số 22-K1/2016) V/v điều chỉnh giá sau HH Phim 22h30 trên THVL1 áp dụng từ 01/4/2016

    – Thông báo (Số 18-K1/2016) V/v khung chương trình Tết Nguyên đán từ 07/2/2016 đến 13/2/2016

    – Thông báo (Số 13-K1/2016) V/v giá quảng cáo chương trình "Cười Xuyên Việt – Tiếu Lâm Hội Quán" trên THVL1 áp dụng từ 17/3/2016

   - Thông báo (Số 04-K1/2016) V/v ban hành giá quảng cáo "Phim ngắn 16h40" trên THVL1 áp dụng từ 19/01/2016

   - Thông báo (Số 06-K1/2016) V/v Điều chỉnh diễn giải chương trình 60' và "Người Đưa tin" thành "Người Đưa tin 24G" trên THVL1

   - Thông báo (Số 01-K1/2016) V/v một số điều chỉnh trong Bảng giá quảng cáo THVL1 áp dụng ngày 01/01/2016

   - Thông báo (Số 02-K1/2016) về chính sách ưu đãi đặc biệt trong và sau Tết Nguyên đán năm 2016

   - Quy định mức giảm giá và hoa hồng quảng cáo trên THVL1 áp dụng ngày 01/01/2016

2. THVL2 

   - Bảng giá quảng cáo năm 2016 trên kênh THVL2 áp dụng kể từ ngày 01/7/2016

   - Thông báo (Số 10-K2/2016) Bảng giá quảng cáo năm 2016 trên THVL2 áp dụng từ ngày 1/8/2016 

   - Thông báo (Số 09-K2/2016) V/v Điều chỉnh khung 20h00 – 22h30 trên THVL2 áp dụng từ ngày 21/7/2016 

   - Thông báo (Số 07-K2/2016) V/v Điều chỉnh khung 19h00 – 20h00  trên THVL2 áp dụng từ ngày 12/7/2016 

   - Thông báo (Số 05-K2/2016) V/v Điều chỉnh diễn giải mã giờ 2B11 và 2E7-GT trên THVL2 áp dụng từ ngày 01/3/2016 

   - Thông báo (Số 04-K2/2016) V/v Bảng giá quảng cáo năm 2016 kênh THVL2 áp dụng từ ngày 01/3/2016 

   - Bảng giá tự giới thiệu/TV Shopping kênh THVL2 áp dụng ngày 01/01/2016

   - Thông báo (Số 03-K2/2016) V/v Điều chỉnh diễn giải chương trình 30' thành "Người Đưa tin 24G" kênh THVL2 áp dụng từ ngày 2/1/2016

   - Thông báo (Số 01-K2/2016) V/v một số điều chỉnh trong Bảng giá quảng cáo THVL2 áp dụng ngày 01/01/2016

   - Quy định mức giảm giá và hoa hồng quảng cáo trên THVL2 áp dụng ngày 01/01/2016

   - Bảng giá quảng cáo kênh THVL2 áp dụng kể từ ngày 01/01/2016

3. Phát thanh

   - Bảng giá quảng cáo – thông báo trên sóng phát thanh Vĩnh Long áp dụng ngày 01/8/2016 

   - Thông báo (Số 02-PT/2016) V/v Điều chỉnh khung chương trình 5h30 – 7h00 trên sóng Phát thanh áp dụng từ 17/7/2016 

   - Thông báo (Số 01-PT/2016) V/v giá quảng cáo "Về ăn cơm" trên sóng Phát thanh áp dụng từ 01/5/2016 

   - Bảng giá quảng cáo – thông báo trên sóng phát thanh Vĩnh Long áp dụng ngày 01/01/2016

   - Quy định mức giảm giá và hoa hồng quảng cáo trên sóng phát thanh Vĩnh Long áp dụng ngày 01/01/2016

4. Dịch vụ

   - Bảng giá dịch vụ năm 2016 (Làm phim, đưa tin, tuyên truyền, tiếp sóng…) áp dụng từ ngày 01/01/2016 

   - Bảng giá chúc xuân năm 2016

5. Thông báo

    – Bảng giá thông báo năm 2016 trên kênh THVL2 áp dụng kể từ ngày 01/7/2016 

    – Bảng giá thông báo kênh THVL1 áp dụng kể từ ngày 11/6/2016 

    – Bảng giá thông báo kênh THVL1 áp dụng kể từ ngày 01/01/2016

    – Bảng giá thông báo kênh THVL2 áp dụng kể từ ngày 01/01/2016

6.Website

    – Bảng giá quảng cáo trên website THVL (www.thvl.vn) áp dụng từ ngày 01/01/2016

    – Quy định áp dụng giá quảng cáo năm 2016 

Các bài viết cùng chuyên mục

    digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb