Bảng giá quảng cáo và thông báo trên các kênh truyền hình, sóng phát thanh và website

 

Đài Phát Thanh Truyền Hình Vĩnh Long
Địa chỉ: số 50, Đường Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại: 070.3822345 – Fax: 070. 3827194
Email :
 banbientap@thvl.vn
Website:
 http://www.thvl.vn

Liên hệ quảng cáo
Phòng Quảng Cáo – Dịch vụ
Điện thoại: 070.3834577
Email : quangcao@thvl.vn

  

1. THVL1

    – Bảng giá quảng cáo kênh THVL1 áp dụng kể từ ngày 01/01/2016 

   - Thông báo (Số 30-K1/2016) V/v giá quảng cáo "Biệt Đội Tài Năng" trên THVL1 áp dụng từ 12/6/2016 

   - Thông báo (Số 29-K1/2016) V/v giá quảng cáo "Thử Tài Siêu Nhí" trên THVL1 áp dụng từ 04/6/2016 

   - Thông báo (Số 28-K1/2016) V/v giá quảng cáo "Người Hát Tình Ca" trên THVL1 áp dụng từ 09/6/2016 

   - Thông báo (Số 24-K1/2016) V/v giá quảng cáo "Sao nối ngôi" trên THVL1 áp dụng từ 07/6/2016 

   - Thông báo (Số 27-K1/2016) V/v điều chỉnh giá sau trực tiếp xổ số áp dụng từ 13/5/2016 

   - Thông báo (Số 26-K1/2016) V/v giá quảng cáo "Làng Hài Mở Hội" trên THVL1 áp dụng từ 04/5/2016 

   - Thông báo (Số 25-K1/2016) V/v giá quảng cáo "Cười Xuyên Việt – Mùa 2" trên THVL1 áp dụng từ 27/5/2016 

   - Thông báo (Số 23-K1/2016) V/v giá quảng cáo "Tình Bole'ro" trên THVL1 áp dụng từ 16/5/2016 

    – Thông báo (Số 22-K1/2016) V/v điều chỉnh giá sau HH Phim 22h30 trên THVL1 áp dụng từ 01/4/2016 

    – Thông báo (Số 21-K1/2016) V/v đổi giờ phát sóng chương trình "Hát vui – Vui hát" trên THVL1 áp dụng từ 12/3/2016 

    – Thông báo (Số 20-K1/2016) V/v giá quảng cáo chương trình "Hát vui – vui hát" trên THVL1 áp dụng từ 13/3/2016 

    – Thông báo (Số 18-K1/2016) V/v khung chương trình Tết Nguyên đán từ 07/2/2016 đến 13/2/2016

    – Thông báo (Số 17-K1/2016) V/v tăng thêm 02 kỳ phát sóng "Người hùng tí hon" trên THVL1

    – Thông báo (Số 13-K1/2016) V/v giá quảng cáo chương trình "Cười Xuyên Việt – Tiếu Lâm Hội Quán" trên THVL1 áp dụng từ 17/3/2016 

    – Thông báo (Số 12-K1/2016) V/v giá quảng cáo chương trình "Siêu Nhí Tranh Tài" áp dụng từ 08/3/2016 

    – Thông báo (Số 11-K1/2016) V/v giá quảng cáo chương trình "Hãy nghe tôi hát" trên THVL1 áp dụng từ 07/3/2016

    – Thông báo (Số 14-K1/2016) V/v giá quảng cáo chương trình "Ngôi Sao Phương Nam – mùa 2" trên THVL1 áp dụng từ 04/3/2016 

    – Thông báo (Số 16-K1/2016) V/v giá quảng cáo chương trình "Hội Quán Tiếu Lâm" trên THVL1 áp dụng từ 21/2/2016 

    – Thông báo (Số 10-K1/2016) V/v giá quảng cáo chương trình Cổ Tích Việt Nam trên THVL1 áp dụng từ 13/02/2016 

    – Thông báo (Số 09-K1/2016) V/v giá quảng cáo chương trình "Hội Ngộ Cùng Xuân" trên THVL1 áp dụng từ 12/02/2016

    – Thông báo (Số 08-K1/2016) V/v giá quảng cáo chương trình Tình ca Việt trên THVL1 áp dụng từ 08/02/2016

    – Thông báo (Số 05-K1/2016) V/v giá quảng cáo Chương trình Diêm Vương xử án trên THVL1 áp dụng từ 28/01/2016

    – Thông báo (Số 04-K1/2016) V/v ban hành giá quảng cáo "Phim ngắn 16h40" trên THVL1 áp dụng từ 19/01/2016 

    – Thông báo (Số 06-K1/2016) V/v Điều chỉnh diễn giải chương trình 60' và "Người Đưa tin" thành "Người Đưa tin 24G" trên THVL1

    – Thông báo (Số 07-K1/2016) V/v Điều chỉnh ngày phát sóng Gia Đình Ngũ Quả trên THVL1 áp dụng từ 04/01/2016

    – Thông báo (Số 01-K1/2016) V/v một số điều chỉnh trong Bảng giá quảng cáo THVL1 áp dụng ngày 01/01/2016

    – Thông báo (Số 02-K1/2016) về chính sách ưu đãi đặc biệt trong và sau Tết Nguyên đán năm 2016

    – Quy định mức giảm giá và hoa hồng quảng cáo trên THVL1 áp dụng ngày 01/01/2016

2. THVL2 

   - Thông báo (Số 05-K2/2016) V/v Điều chỉnh diễn giải mã giờ 2B11 và 2E7-GT trên THVL2 áp dụng từ ngày 01/3/2016 

   - Thông báo (Số 04-K2/2016) V/v Bảng giá quảng cáo năm 2016 kênh THVL2 áp dụng từ ngày 01/3/2016 

   - Bảng giá tự giới thiệu/TV Shopping kênh THVL2 áp dụng ngày 01/01/2016 

   - Thông báo (Số 03-K2/2016) V/v Điều chỉnh diễn giải chương trình 30' thành "Người Đưa tin 24G" kênh THVL2 áp dụng từ ngày 2/1/2016 

   - Thông báo (Số 01-K2/2016) V/v một số điều chỉnh trong Bảng giá quảng cáo THVL2 áp dụng ngày 01/01/2016

   - Quy định mức giảm giá và hoa hồng quảng cáo trên THVL2 áp dụng ngày 01/01/2016

   - Bảng giá quảng cáo kênh THVL2 áp dụng kể từ ngày 01/01/2016

3. Phát thanh

   - Thông báo (Số 01-PT/2016) V/v giá quảng cáo "Về ăn cơm" trên sóng Phát thanh áp dụng từ 01/5/2016 

   - Bảng giá quảng cáo – thông báo trên sóng phát thanh Vĩnh Long áp dụng ngày 01/01/2016 

   - Quy định mức giảm giá và hoa hồng quảng cáo trên sóng phát thanh Vĩnh Long áp dụng ngày 01/01/2016

4. Dịch vụ

   - Bảng giá dịch vụ năm 2016 (Làm phim, đưa tin, tuyên truyền, tiếp sóng…) áp dụng từ ngày 01/01/2016 

   - Bảng giá chúc xuân năm 2016

5. Thông báo

    – Bảng giá thông báo kênh THVL1 áp dụng kể từ ngày 01/01/2016

    – Bảng giá thông báo kênh THVL2 áp dụng kể từ ngày 01/01/2016

6.Website

    – Bảng giá quảng cáo trên website THVL (www.thvl.vn) áp dụng từ ngày 01/01/2016

    – Quy định áp dụng giá quảng cáo năm 2016 

Các bài viết cùng chuyên mục

    digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb