(THVL) Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu

         Nghị quyết 12 – Hội nghị lần thứ IV của BCH TW Đảng khóa XI đã nêu lên một trong những thực trạng đáng quan tâm hiện nay là : "Nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” trên thực tế ở nhiều nơi rơi vào hình thức, do không xác định rõ cơ chế, trách nhiệm, mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân ; khi sai sót, khuyết điểm không ai chịu trách nhiệm. Do vậy, vừa có hiện tượng dựa dẫm vào tập thể, không rõ trách nhiệm cá nhân, vừa không khuyến khích người đứng đầu có nhiệt tình, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm ; tạo kẽ hở cho cách làm việc tắc trách, trì trệ, hoặc lạm dụng quyền lực một cách tinh vi để mưu cầu lợi ích cá nhân…”

        Với thực trạng này, nghị quyết cũng đã xác định một trong ba vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay là : “xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị…”         

 

 

        Nguyên nhân chủ yếu của thực trạng trên đã được Nghị quyết 12 xác định rõ : Việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở một số nơi chưa đến nơi đến chốn, kỷ cương, kỷ luật không nghiêm, nói chưa đi đôi với làm, hoặc làm chiếu lệ.

         Ở những nơi đó,  nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình  thường bị buông lỏng trong thực hiện và chưa được quy định cụ thể để làm cơ sở cho công tác kiểm tra, giám sát… Việc đánh giá, sử dụng, bố trí cán bộ còn nể nang, cục bộ, chưa chú trọng phát hiện và có cơ chế thật sự để trọng dụng người có đức, có tài. Không kiên quyết thay thế người vi phạm, uy tín giảm sút, năng lực yếu kém.

        Nguyên nhân khác, là do công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống nhiều khi còn hình thức, chưa đủ sức động viên và nâng cao ý chí cách mạng của cán bộ, đảng viên… Những sai sót, vi phạm không được phê phán, xử lý nghiêm minh. Công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật ở nhiều nơi, nhiều cấp chưa thường xuyên, ráo riết. Việc đấu tranh với những vi phạm còn nể nang, không nghiêm túc. Vai trò giám sát của nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội chưa được phát huy, hiệu quả chưa cao…

        Từ những nguyên nhân này, Nghị quyết đã đặt ra vấn đề về nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, xác định rõ và xây dựng đúng đắn mối quan hệ giữa người đứng đầu với tập thể… 

        Giải pháp chủ yếu hiện nay là : tăng cường “tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cấp trên. Bên cạnh đó, cần phải có sự điều chỉnh phù hợp trong công tác tổ chức cán bộ và sinh hoạt Đảng. Cụ thể là mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lí phải kiểm điểm theo chức trách, nhiệm vụ được giao, tự phê bình thẳng thắn, dân chủ, nghiêm túc, chân thành, gắn với thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm theo cương vị công tác. Làm tốt việc kiểm điểm để có căn cứ xem xét, sàng lọc đội ngũ cán bộ của cả hệ thống chính trị và chuẩn bị quy hoạch cấp ủy, các chức danh chủ chốt các cấp nhiệm kỳ tới. 

        Cần phát huy dân chủ thật sự trong Đảng, thực hiện nghiêm túc quy chế chất vấn trong Đảng, nhất là chất vấn tại các kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương và cấp ủy các cấp. Đổi mới cách lấy phiếu tín nhiệm để đánh giá, nhận xét cán bộ theo hướng mở rộng đối tượng tham gia. Những người không đủ năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ, có tín nhiệm thấp cần được sắp xếp phù hợp, có cơ chế để kịp thời thay thế, không chờ hết nhiệm kỳ, hay hết tuổi công tác…

 

 

        Cần đưa vào nề nếp việc bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lí các cấp… Cán bộ chủ chốt và cán bộ dân cử các cấp phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, chủ động nắm bắt tâm tư, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và có biện pháp giải quyết kịp thời. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ Đảng. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội… 

        Trên cơ sở những giải pháp mà Ban chấp hành trung ương Đảng đề ra trong nghị quyết 12, các địa phương trong tỉnh đã có sự nghiên cứu, đối soát với tình hình địa phương, từ đó đã chọn lọc và xây dựng  những giải pháp phù hợp để nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền.       

        Ngay từ sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bình Minh đã có phân công trách nhiệm, nhiệm vụ rõ ràng, nhất là đối với lãnh đạo quản lí, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Nhờ đó, huyện chưa phát hiện tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, sự lấn quyền, hoặc sự thiếu rõ ràng giữa thẫm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu với tập thể cơ quan, đơn vị.

        Tuy nhiên, Bình Minh cũng xác định những biện pháp phù hợp để ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng này và nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm cán bộ chủ chốt.

         Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã triển khai quán triệt nghị quyết 12 – Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng lần thứ IV từ đầu tháng 4 này. Thời gian qua, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp cơ sở trong hệ thống Đảng bộ khối các cơ quan một số nơi cũng chưa thật sự rõ nét, nhất là khi có sai phạm xảy ra. Các giải pháp để nâng cao vai trò trách nhiệm cán bộ chủ chốt cũng đã được chọn lọc và hướng sắp tới sẽ tập trung mạnh vào một số nội dung cần thiết.       

        Các nhiệm vụ chính trị được thực hiện với nguyên tắc tập thể quyết định, cá nhân phụ trách. Người phụ trách có thẩm quyền để thực hiện đúng, hiệu quả nhiệm vụ được giao , đồng thời phải chịu trách nhiệm cụ thể với tư cách người đứng đầu.

        Thời gian qua, có những khuyết điểm, sai phạm ở nhiều ngành nhiều cấp đáng lẽ phải được xử lí nghiêm minh. Tuy nhiên, vì chưa xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu nên thông thương chỉ  phê bình và xử lí cấp ủy hoặc cả tập thể nếu có sai phạm, nhiều trường hợp không ai chịu trách nhiệm cá nhân . Hội nghị trung ương IV đã xác định rõ đây là  vấn đề cần chỉnh đốn, và từng địa phương trong tỉnh cũng đã có những giải pháp phù hợp. Đây  là nội dung quan trọng trong chỉnh đốn và xây dựng Đảng, cần làm tốt để củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng.

        Hoàng Thy

Các bài viết cùng chuyên mục

    digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb