(THVL) Xây dựng đội ngũ cán bộ xã nông thôn mới

Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX đã xác định : Trong giai đoạn 2011- 2015, tỉnh phấn đấu xây dựng 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Theo quy định trong bộ tiêu chí quốc gia, đối với một xã nông thôn mới phải đạt 19 tiêu chí. Trong đó có tiêu chí về xây dựng hệ thống chính trị, cụ thể là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch vững mạnh. Để hoàn thành tiêu chí này, những năm qua tất cả 22 xã điểm nông thôn mới của tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước trẻ hóa, chuẩn hóa, đủ số lượng, có chất lượng, có cơ cấu hợp lý, có đủ khả năng hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. 

Kể từ khi được tỉnh Vĩnh Long chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới,  trình độ đội ngũ cán bộ, đảng viên của xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình đã được nâng lên đáng kể. Đến nay, tất cả cán bộ, đảng viên lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể xã này đều có trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn thấp nhất cũng từ trung cấp trở lên. Đây là sự nỗ lực lớn của đảng ủy địa phương trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng trình độ mọi mặt cho cán bộ, đảng viên. 

 

 Nhờ được chuẩn hóa trình độ nên hầu hết cán bộ, đảng viên của xã Hòa Lộc thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, nhất là trong công việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Cụ thể như trước đây, do trình độ của cán bộ, đảng viên còn hạn chế nên việc giải quyết hồ sơ, giấy tờ cho dân rất chậm. Nhưng từ khi cán bộ, đảng viên được chuẩn hóa trình độ thì sự chậm trễ trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân hầu như không còn. Cán bộ, đảng viên ở đây luôn thực hiện đúng lịch tiếp dân, nội quy tiếp dân và các quy định về những việc cán bộ, đảng viên không được làm. 

Quy chế dân chủ cơ sở cũng được cán bộ, đảng viên của xã Hòa Lộc thực hiện tốt. Các kế hoạch, các chương trình, dự án xây dựng xã nông thôn mới, phát triển kinh tế –xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh của xã được thực hiện theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Sự đổi mới công tác vận động quần chúng của cán bộ, đảng viên, là nhân tố quan trọng giúp xã Hòa Lộc thực hiện hoàn thành một số tiêu chí xã nông mới trong năm 2011 vừa qua.

 Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, mỗi năm ở 22 xã điểm nông thôn mới của tỉnh Vĩnh Long đã đưa hàng ngàn lượt cán bộ, đảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị lẫn nghiệp vụ chuyên môn ở các trường của huyện của tỉnh. Nhờ vậy mà đến nay, ở các xã này có 77% cán bộ, đảng viên được chuẩn hóa trình độ mọi mặt. Hầu hết cán bộ, đảng viên đều được bố trí công việc đúng với chức trách, chuyên ngành đào tạo nên đã phát huy được năng lực sở trường của mình. Nhiều cán bộ chủ chốt được chuẩn hóa, trẻ hóa nên đã năng động hơn trong công việc, từng bước đáp yêu cầu nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới.

 

Năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ, đảng viên tuyến cơ sở được nâng lên, là nhân tố quyết định giúp cho nhiều xã hoàn thành một số tiêu chí xã nông thôn mới, nhất là tiêu chí về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội. Như ở xã Mỹ Lộc và xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình. Năm qua, tập thể cán bộ, đảng viên 2 xã này đã vận động người dân hiến hàng trăm ha đất, hoa màu và vật kiến trúc, trị giá hàng chục tỷ đồng để xây dựng trường học và các công trình giao thông nông thôn kết hợp với thủy lợi nội đồng. Cụ thể như tuyến đường đi qua 2 xã có tổng chiều dài 3,2 km, với tổng kinh phí đầu tư xây dựng trên 3,4 tỷ đồng vừa mới hoàn thành và đưa vào sử dụng. Để có tuyến đường này, cán bộ, đảng viên xã Mỹ Lộc và xã Hòa Lộc đã vận động người dân ở đây hiến hàng chục ha đất cùng chung tay góp sức với nhà nước.

 Nghị quyết 26 của Ban chấp hành Trung ương khóa X và Chương trình hành động của tỉnh ủy Vĩnh Long về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã được đảng bộ 22 xã điểm quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Đảng bộ các xã điểm đã vận dụng và cụ thể hóa nội dung nghị nguyết này thành chương trình động phù hợp với đặc điểm của từng địa phương. Cụ thể là đưa 19 tiêu chí xã nông thôn mới vào nhiệm vụ phương hướng của đảng bộ xã nhiệm kỳ 2010-2015. Việc quy hoạch, xây dựng xã nông thôn mới đã được thể hiện qua các chương trình, dự án có sự tham gia đóng góp ý kiến, tiền của nhân dân.

 Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới, tổ chức cơ sở đảng các xã luôn thể vai trò hạt nhân lãnh đạo của mình. Hầu hết cán bộ, đảng viên đều tiên phong gương mẫu trong thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới, đồng thời còn vận động người dân cùng tích cực tham gia thực hiện. Phần lớn đảng bộ các xã điểm nông thôn mới đều đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh hoặc trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

 Như đảng bộ xã Tân Long, huyện Mang Thít. Trong quá trình củng cố kiện toàn hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, xã này không còn cán bộ, đảng viên vi phạm tư cách. Tất cả 115 cán bộ, đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảng bộ xã được công nhận danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền.

 Tuy nhiên, trong quá trình củng cố kiện toàn tổ chức hệ thống chính trị, nhất là việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các xã điểm nông thôn mới cũng còn nhiều khó khăn. Kết quả thống kê cho thấy, hiện nay ở 22 xã điểm nông thôn mới vẫn còn 23% cán bộ, đảng viên chưa đạt chuẩn về trình độ mọi mặt nên khả năng hoàn thành nhiệm vụ của số cán bộ này là chưa cao.

 Nguyên nhân là do cán bộ lãnh đạo, quản lý thường xuyên biến động sau mỗi nhiệm kỳ. Một số cán bộ lớn tuổi trình độ hạn chế, khó chuẩn hóa nhưng chưa có chế độ chính sách giải quyết đầu ra. Áp lực công việc ở xã ngày càng tăng, một số cán bộ không có điều kiện đi học do không có người thay thế.

 Xã, phường, khóm ấp là nơi gần gũi dân nhất. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của cán bộ, đảng viên ở đây có vai trò quyết định hiệu quả thực hiện chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Vì vậy, để thực hiện có hiệu quả chủ trương xây dựng nông thôn mới, các xã điểm nông thôn mới của tỉnh đang tiếp tục triển khai áp dụng nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo quy định của Chính Phủ. Trên cơ sở đó mà quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện lộ trình thay thế những cán bộ không đạt chuẩn về trình độ.

 

 Chương trình phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015 của tỉnh Vĩnh Long đề ra mục tiêu, là phấn đấu đến năm 2015 có 100% cán bộ, đảng viên cấp xã có trình độ trung cấp lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ trở lên. Trong đó có 50% cán bộ chủ chốt có trình độ đại học và trình độ lý luận chính trị cao cấp. Đây là điều kiện thuận lợi để các xã điểm nông thôn mới của tỉnh đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ mới.

 Để hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, hiện nay 22 xã điểm của Tỉnh đang đẩy mạnh việc quán triệt nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn cho cán bộ, đảng viên, đồng thời triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị cơ sở. Trong đó tập trung đẩy mạnh thực hiện“ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, các đoàn thể trong sạch vững mạnh. Đây chính là tiền đề quan trọng để 22 xã điểm tăng tốc phát triển toàn diện kinh tế-văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, hoàn thành 19 tiêu chí xã nông thôn mới vào năm 2015 mà nghị quyết đại hội Ban chấp hành đảng bộ tỉnh lần thứ IX đã đề ra./.

Trần Tiến

Các bài viết cùng chuyên mục

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb