(THVL) Tiếp tục làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

          Từ 5 năm trước, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM” được tổ chức thực hiện trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Đến năm 2011, khi kết thúc giai đoạn một, cuộc vận động đã tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức tư tưởng và hành động trong việc làm theo gương đạo đức của Bác.

          Việc học tập và làm theo gương Bác đang được các ngành các cấp tiếp tục thực hiện phù hợp với đặc điểm của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong giai đoạn hiện nay.

 

          Năm 2007, cuộc vận động được thực hiện tập trung vào chủ đề “thực hiện di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh” và “nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Năm 2008,  chủ đề “thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu, tham nhũng”. Năm 2009, chủ đề “nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Năm 2010 là chủ đề“xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”

          Với các chủ đề của từng năm, mỗi cơ quan đơn vị xây dựng và thực hiện kế hoạch tiết kiệm, chống lãng phí ; cải cách hành chính ; đổi mới phương pháp tác phong làm việc ; ý thức trách nhiệm, tự giác rèn luyện về đạo đức, lối sống ; tăng cường nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên. Cuộc vận động đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa, tư tưởng sâu rộng, góp phần giúp cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng tự liện hệ, đánh giá những mặt ưu khuyết điểm và đề ra hướng phát huy mặt mạnh, khắc phục mặt yếu. Cuộc vận động đã dần đi vào cuộc sống, thấm sâu vào nhận thức của mỗi người.

 

          Ngày 14 / 5 / 2011, Bộ chính trị có chỉ thị 03 về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”. Việc học tập và làm theo gương Bác không còn là cuộc vận động mà bước vào giai đoạn mới, trở thành công việc thường xuyên, hàng ngày và suốt đời.     

        

           Cục Thuế Vĩnh Long là đơn vị thường xuyên được tuyên dương điển hình vì có những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong việc học tập và làm theo gương Bác những năm qua. Thực hiện chỉ thị 03 của Bộ chính trị và kế hoạch 21 /năm 2011 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác, đơn vị cũng đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh hơn tính hiệu quả của việc làm theo Bác.

          Từ cuối năm 2011, sau buổi chào cờ thứ hai mỗi tuần, đơn vị cử một cán bộ, công chức kể một mẩu chuyện về gương đạo đức của Bác, qua đó rút ra bài học, liên hệ bản thân để làm theo. Thủ trưởng đơn vị sau đó sẽ phát động tuần lễ làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Từng cán bộ, công chức sẽ xây dựng kế hoạch để bản thân thực hiện trong tuần, làm theo Bác gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Lãnh đạo, quản lý sẽ kiểm tra giám sát và đánh giá kết quả thực hiện.

          Từ những cách làm sáng tạo trước đây và những biện pháp chặt chẽ hơn vừa được tăng cường, từng cán bộ công chức đơn vị đều có kế hoạch, mục tiêu cụ thể để phấn đấu thực hiện tốt công tác.

          Quy trình làm việc được đổi mới cùng với trang thiết bị hiện đại đã giúp cho việc giải quyết thủ tục thuế ngày càng đơn giản, giảm nhiều thời gian, chi phí cho người nộp thuế. Việc trả lời vướng mắc cho người nộp thuế bằng văn bản đúng hạn được nâng lên. Hồ sơ thuế và các loại hồ sơ khác hàng năm đều được giải quyết đúng hạn đạt đến con số tuyệt đối: 100%. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế tại Cục thuế cũng đã đi vào nề nếp, giúp người nộp thuế ngày càng am hiểu nhiều hơn về chính sách thuế… Đó là những kết quả nổi bật đạt được từ việc tích cực làm theo gương đạo đức của Bác Hồ tại đơn vị này. 

          Tại chi bộ khóm 4 phường 4 , ở các kỳ họp lệ hàng tháng, các mẫu chuyện, câu nói, lời dạy thể hiện tấm gương đạo đức của Bác Hồ vẫn được duy trì đọc và nhắc nhỡ trước tập thể, từ đó rút ra bài học sinh hoạt chính trị tư tưởng cho đảng viên. Việc làm theo gương đạo đức của Bác thường xuyên được lồng ghép vào các hoạt động, nhiệm vụ của chi bộ, và của từng đảng viên…

 

          Chị Trần Thị Bích Vân vận dụng các bài học về gương đạo đức của Bác vào công việc hàng ngày : tận tụy với công việc, tận tình trong tiếp xúc với người dân… Từ đó, chị luôn đạt kết quả tốt trong thực hiện nhiệm vụ ở tổ nhân dân tự quản, là một cán bộ Hội phụ nữ nhiệt tình và cán bộ dân số làm việc hiệu quả.

          Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM, từng cơ quan, đơn vị xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, xem đây là yếu tố quyết định. Việc làm theo Bác trở thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng, gắn với việc thực hiện tốt chương trình hành động của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp… Việc làm theo gương đạo đức của Bác cũng gắn với giải quyết những vấn đề tư trưởng, đạo đức trong các ngành, địa phương, đơn vị…

          Học tập và làm theo gương Bác gắn với từng công việc hàng ngày, trở thành công việc thường xuyên và suốt đời. Mỗi người tự học và làm theo, sao cho lòng trong sáng, vì nước, vì dân, vì Đảng ./.

          Hoàng Thy

Các bài viết cùng chuyên mục

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb