Thủ tướng đề nghị giữ nguyên cơ cấu Chính phủ

 Sáng nay 1/8, Quốc hội đã nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Pháp luật về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.  Theo tờ trình cơ cấu tổ chức Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày trước Quốc hội, về cơ bản, Thủ tướng Chính phủ đề nghị giữ nguyên cơ cấu tổ chức Chính phủ như khoá 12. 

Thủ tướng Chính phủ nhận định, cơ cấu thành viên Chính phủ khoá 12 được xác định phù hợp về số lượng và đã có sự phân công hợp lý. Các thành viên Chính phủ đã đảm nhiệm tốt vị trí công tác và chức trách, nhiệm vụ được giao. Số lượng các Phó Thủ tướng với nhiệm vụ đang được phân công như hiện nay là phù hợp, đáp ứng yêu cầu giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, chỉ đạo các khối công việc. 

Từ thực tiễn hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Chính phủ khoá 12 về cơ bản là đúng đắn, phù hợp, thực hiện tốt hơn yêu cầu cải cách hành chính. Hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành của Chính phủ được tăng cường. 

Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ cũng đánh giá, hoạt động của Chính phủ theo cơ cấu tổ chức khoá 12 vẫn còn bộc lộ những hạn chế bất cập, hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn chưa cao, cần tiếp tục hoàn thiện, cải thiện để đáp ứng tốt hơn yêu cầu mà Đảng và Nhà nước, nhân dân giao cho. 

Theo Thủ tướng Chính phủ, cơ cấu tổ chức Chính phủ khoá 13 được xây dựng trên cơ sở quán triệt Nghị Quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, Nghị Quyết Trung ương 4, Nghị Quyết Trung ương 5, khoá 10, đánh giá cơ cấu tổ chức chính phủ các khoá gần đây, nhất là cơ cấu tổ chức chính phủ khoá 12. 

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét phê duyệt phương án cơ cấu tổ chức Chính phủ khoá 13 giữ như khoá 12. 

Theo báo cáo thẩm tra do ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật trình bày trước Quốc hội, qua thảo luận, về cơ bản các đại biểu đồng ý với mục tiêu yêu cầu về cơ cấu Tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ khoá 13 như Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ, về cơ bản, giữ nguyên cơ cấu như khoá 12.

 Theo Tuệ Khanh ( VnMedia )

 

Các bài viết cùng chuyên mục

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb