Thực hiện chế độ phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị-xã hội

Ngày 28/3/2011, Bộ Chính trị đã có Thông báo số 13 -TB/TW về việc sửa đổi những bất hợp lý về tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, đoàn thể chính trị-xã hội. Theo thông báo này, các cơ quan đảng, đoàn thể chính trị – xã hội từ Trung ương đến cấp huyện sẽ thực hiện chế độ phụ cấp công tác.

  

Đối tượng được hưởng: Là cán bộ, công chức, người lao động (hưởng lương từ ngân sách nhà nước) làm việc ở các cơ quan đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội từ Trung ương đến cấp huyện (bao gồm cả cán bộ, công chức, người lao động công tác ở UBKT các cấp chưa được hưởng và không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp trách nhiệm nghề và phụ cấp thâm niên nghề).

Mức phụ cấp: Là 30% của hệ số lương chuyên môn, nghiệp vụ cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc 30% hệ số lương chức vụ đối với người hưởng lương chức vụ.

Phụ cấp trách nhiệm đối với người làm công tác báo cáo viên các cấp theo các mức: Cấp Trung ương : 0,5; cấp tỉnh: 0,3; cấp huyện và cấp xã: 0,2 của mức lương tối thiểu chung.

Phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ chuyên trách làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ các cấp theo các mức: Cấp Trung ương : 0,5; cấp tỉnh: 0,3; cấp huyện : 0,2 của mức lương tối thiểu chung.

Thực hiện 100% mức lương chuẩn đối với cán bộ lãnh đạo chuyên trách Hội cựu chiến binh Việt Nam từ cấp Trung ương đến cấp huyện; cán bộ tái cử hoặc được bổ nhiệm nhiệm kỳ thứ hai (đủ 60 tháng) hưởng thêm 5% mức lương chuẩn của chức danh đảm nhận; cán bộ là bộ đội phục viên, xuất ngũ chưa hưởng trợ cấp một lần thì được đóng , hưởng bảo hiểm xã hội bặt buộc theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Các chế độ trên được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2011./. 

Theo Hanhchinh.com.vn

Các bài viết cùng chuyên mục

    digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb