(THVL) Những khó khăn trong xây dựng nông thôn mới

Đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới đến các địa phương và chọn 22 xã làm điểm chỉ đạo thực hiện. Các địa phương đã thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng đề án phát triển nông nghiệp – nông thôn và nông dân, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế và xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Nâng cấp hoặc xây dựng mới các tuyến giao thông là một trong những tiêu chí đánh giá xã nông thôn mới. Ảnh minh họa

Ngoài ra, các xã được chọn làm điểm chỉ đạo còn được đầu tư, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh, kết hợp từ vốn lồng ghép của các ngành liên quan và nguồn đóng góp của nhân dân để phát triển các công trình giao thông nông thôn trọng điểm, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, chợ nông thôn, các công trình thủy lợi, nước sạch nông thôn… Nhìn chung, các xã này đều dựa trên cơ sở đề án đã được duyệt mà đưa ra những giải pháp hữu hiệu trong quá trình thực hiện theo 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đồng thời xây dựng kế hoạch từng năm để có bước thực hiện phù hợp và vững chắc.

Sau gần 2 năm thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới, tỉnh Vĩnh Long đã đạt những kết quả bước đầu khá tốt, một số tiêu chí gần đạt so với qui định như: hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng theo yêu cầu sản xuất và dân sinh, 98% số dân trong tỉnh có điện sinh hoạt, tất cả các xã đều có trạm y tế, 86 xã có chợ, các xã đều có điểm bưu chính viễn thông, hệ thống chính trị đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, an ninh trật tự xã hội được đảm bảo… Nhờ vậy, đời sống của người dân nông thôn có sự chuyển biến tích cực, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi thay rõ nét

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đó, trong quá trình thực hiện xây dựng xã nông thôn mới, các địa phương này cũng còn gặp phải một số khó khăn nhất định như chưa qui hoạch tổng thể và qui hoạch đất sản xuất, phần lớn nông dân còn hạn chế về trình độ và kiến thức khoa học, tập quán sản xuất còn nhỏ lẻ, phân tán, vốn huy động sức dân chưa cao… Vì vậy, nhiều tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới chưa đạt yêu cầu, hoặc đạt ở mức độ thấp so với qui định.

Qua thống kê, rà soát kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới của các địa phương trong tỉnh cho thấy, đến thời điểm này, các xã đã đạt số tiêu chí xây dựng nông thôn mới còn ở mức khá khiêm tốn. Đa số xã điểm của các huyện chỉ đạt từ 5 – 6 tiêu chí cơ bản về xây dựng nông thôn mới. Nguyên nhân là do các địa phương còn lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch và đưa ra giải pháp thực hiện các tiêu chí, năng lực cán bộ ở một vài địa phương còn yếu kém… Ngoài ra, các xã đều có điểm xuất phát từ nền nông nghiệp nhỏ lẻ, cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn và đời sống của người dân còn ở mức thấp nên chính quyền địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong việc huy động sức dân và kêu gọi đầu tư.

Theo kế hoạch, đến năm 2015, tỉnh Vĩnh Long phải có 22 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, những xã còn lại cũng phải phấn đấu đạt từ 10 – 15 tiêu chí xã nông thôn mới trở lên. Tất cả các tiêu chí đều có liên quan mật thiết với đời sống của người dân nông thôn. Vì vậy, để đạt mục tiêu quan trọng này, các cấp, các ngành và chính quyển địa phương đang nỗ lực phát huy sức mạnh tổng hợp, triển khai các chương trình hành động, tạo sự đồng thuận cao từ cán bộ đến người dân, huy động cả hệ thống chính trị và vận động mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội cùng tham gia thực hiện.

Quốc Chiến

Từ khóa:

Các bài viết liên quan:

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb