Huy động sức dân trong thời kỳ cách mạng mới

Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã để lại nhiều bài học quý báu cho Đảng và nhân dân ta, trong đó có bài học phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Bài học huy động sức dân không chỉ được vận dụng trong công cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, mà còn khẳng định tầm quan trọng ở thời kỳ xây dựng, đổi mới đất nước như hiện nay.

 

Các bài viết liên quan:

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb