Tỉnh ủy Vĩnh Long lấy ý kiến về Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các sở, ban, ngành, đoàn thể

 Tỉnh ủy Vĩnh Long vừa tổ chức cuộc họp lấy ý kiến các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh về đề án “Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Vĩnh Long theo Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”.

Các bài viết liên quan:

digg delicious stumbleupon technorati Google live facebook Sphinn Mixx newsvine reddit yahoomyweb