Xem phiên bản di động
    
Người đưa tin 24G (18g30 ngày 19/04/2019)

Người đưa tin 24G (18g30 ngày 19/04/2019)

Người đưa tin 24G (11g ngày 19/04/2019)

Người đưa tin 24G (11g ngày 19/04/2019)

Người đưa tin 24G (18g30 ngày 18/04/2019)

Người đưa tin 24G (18g30 ngày 18/04/2019)

Nhiều lợi ích từ việc ươm ba ba giống trên hầm nổi

Nhiều lợi ích từ việc ươm ba ba giống trên hầm nổi

Với người dân làm nghề sản xuất ba ba giống, việc ươm ba ba trong ao mương theo cách truyền thống vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, gây hao hụt nhiều. Vì thế, nhiều nông hộ sản xuất ba ba giống đã sáng chế ra cách ươm ba ba mới mang lại hiệu quả cao.

Người đưa tin 24G (11g ngày 18/04/2019)

Người đưa tin 24G (11g ngày 18/04/2019)

Người đưa tin 24G (18g30 ngày 17/04/2019)

Người đưa tin 24G (18g30 ngày 17/04/2019)

Người đưa tin 24G (11g ngày 17/04/2019)

Người đưa tin 24G (11g ngày 17/04/2019)

Người đưa tin 24G (18g30 ngày 16/04/2019)

Người đưa tin 24G (18g30 ngày 16/04/2019)

Người đưa tin 24G (11g ngày 16/04/2019)

Người đưa tin 24G (11g ngày 16/04/2019)

Người đưa tin 24G (18g30 ngày 15/04/2019)

Người đưa tin 24G (18g30 ngày 15/04/2019)

Người đưa tin 24G (11g ngày 15/04/2019)

Người đưa tin 24G (11g ngày 15/04/2019)

Người đưa tin 24G (18g30 ngày 14/04/2019)

Người đưa tin 24G (18g30 ngày 14/04/2019)

Người đưa tin 24G (11g ngày 13/04/2019)

Người đưa tin 24G (11g ngày 13/04/2019)

Người đưa tin 24G (11g ngày 14/04/2019)

Người đưa tin 24G (11g ngày 14/04/2019)

Người đưa tin 24G (18g30 ngày 12/04/2019)

Người đưa tin 24G (18g30 ngày 12/04/2019)

Người đưa tin 24G (11g ngày 12/04/2019)

Người đưa tin 24G (11g ngày 12/04/2019)Tin đã đưa

Các tin đã đưa ngày: 
 
 
 
 
 
 
Liên kết