Thông báo về việc tổ chức hội thi tin học với chủ đề “Giải pháp ứng dụng CNTT gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tại nông thôn”

Thông báo về việc cấp học bổng Tiếp Sức Đến Trường

Thông báo về việc tuyển dụng Biên tập viên

Thông báo về việc tuyển dụng Kế toán trưởng

Thông báo kết quả vòng sơ tuyển cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình

Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo nghiệp vụ quay phim và đạo diễn truyền hình

Thông báo của UBND tỉnh Vĩnh Long về việc không tham gia tụ tập đông người tráí pháp luật

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị mọi cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân đề cao tinh thần yêu nước, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc bằng những việc làm thiết thực, đúng pháp luật. Mọi hoạt động phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc phải thể hiện hình ảnh của một dân tộc yêu chuộng hòa bình, hữu nghị và tôn trong pháp luật.

Thông báo về việc tổ chức liên hoan bé hát – bé kể chuyện năm 2014

Thông báo về việc tổ chức cuộc thi sáng tác câu chuyện truyền thanh năm 2014

Tuyển dụng biên tập viên

Cần tuyển 02 kỹ thuật dựng phim và 01 kỹ thuật đồ họa

Tổ chức tuyển chọn người dẫn chương trình (MC)

Thông báo tuyển dụng biên dịch tiếng anh

Thông báo của website thvl.vn

Thông báo kết quả cuộc thi sáng tác câu chuyện truyền thanh năm 2013 của Đài PT-TH Vĩnh Long

Thông báo tuyển 01 Giám đốc kinh doanh du lịch, nhà hàng, khách sạn


123

Tin đã đưa

Các tin đã đưa ngày: 
 
 
 
 
 
 
Liên kết